Kulšanas darbu laikā ir paaugstināta ugunsbīstamība! VUGD aicina būt uzmanīgiem!

27/07/2021

Līdz ar kulšanas darbiem pieaug gadījumu skaits, kur aizdegās labības rugāji, siena ruļļi un lauksaimniecības tehnika. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) atgādina, ka ugunsgrēku skaitu lauksaimniecības nozarē un to postošās sekas iespējams mazināt, ievērojot piesardzību, apzinoties iespējamos riskus un tos savlaicīgi novēršot:

 

 

 • pēc katras darba dienas, traktortehniku un kombainus jānotīra no putekļiem;
 • jāpievērš lielāka uzmanība gultņiem un elementiem, kas kombainā sakarst;
 • kombainos jāpārbauda pretgriezēju un smalcinātāju nažu stāvoklis, lai tie nebūtu deformēti un neradītu dzirksteles;
 • izmantojot tehnoloģiskās iekārtas, stingri ievērot ražotāja tehniskās dokumentācijas un tehnoloģiskā reglamenta prasības;
 • pārbaudīt lauksaimniecības tehniku, ja nepieciešams veikt tās remontu, apgādāt dzinēju izplūdes caurules ar dzirksteļu slāpētājiem;
 • jāuzrauga, lai dzinēja kolektora un izplūdes caurules savienojuma starplikās nebūtu plīsumu un bojājumu;
 • kulšanas sezonā STINGRI aizliegts smēķēt lauku tuvumā;
 • kontrolēt temperatūru siena grēdās un graudu kaltēs;
 • lauka malā ieteicams atstāt traktoru ar arklu vai diskotāju, kas būtu gatavībā ierobežot liesmu tālāko izplatību, uzarot lauku. Uzartā zemes līnija darbosies kā buferis;
 • pārbaudīt ugunsdzēšanai paredzētus ūdens avotus un ūdens ņemšanas vietas;
 • lauka malā vai saimniecībā ieteicams sagatavot ūdens mucu, lai nepieciešamības gadījumā ugunsdzēsējiem būtu, kur ņemt ūdeni;
 • apgādāt ēkas un lauksaimniecības tehniku ar ugunsdzēsības aparātiem un citu ugunsdzēsības inventāru, pārbaudīt esošo ugunsdzēsības aparātu derīguma termiņus un, ja nepieciešams, veikt to apkopi. Ugunsdzēsības aparātus iespējams izmanto ugunsgrēka sākuma stadijā, protams, izvērtējot situāciju, lai neradītu apdraudējumu savai dzīvības un veselībai;
 • veikt elektroiekārtu un apkures ierīču pārbaudes;
 • veikt zibens aizsardzības ierīču pārbaudes.

 

Degoši labības un rugāju lauki ir tikpat bīstami kā kūlas ugunsgrēki, jo tajos var ciest un iet bojā cilvēki, kā arī liesmas var pārmesties lauksaimniecības tehniku, citām automašīnām un ēkām, tāpēc ir svarīgi ievērot piesardzību, lai novērstu šādu ugunsgrēku izcelšanos.

 

Ugunsgrēki labības laukos var rasties pat no nelielām dzirkstelēm, tāpēc aicinām arī autobraucējus nemest izsmēķus ārā pa logu.

 

Atgādinām! Ugunsgrēka gadījuma – nekavējoties jāzvana 112!