LAD atbildes uz lauksaimnieku organizāciju jautājumiem

26/09/2015

Kā svarīgākos izceļam atsevišķus punktus, pārējos skatīt PIELIKUMĀ.
– Sākot ar  1.novembri, ir paredzēts izmaksāt VPM avansu 70% apmērā (bez zaļināšanas), kas ir apmēram 40,6 EUR/ha.

– ADSI (iepriekš pazīstams kā MLA) avansu 75% apmērā ir paredzēts izmaksāt no 15.novembra.

– Sākot ar 1.decembri, ir paredzēts izmaksāt pilnu saistītā atbalsta likmi par slaucamajām govīm (140 EUR/govs).

– Pārējie maksājumi varētu tikt izmaksāti tikai  nākamā gada sākumā.

– No 244 jauno lauksaimnieku iesniegtajiem projektiem pagaidām finansējums pietiek 160, bet, iespējams, pēc projektu izvērtēšanas, finansējums varētu pietikt visiem jaunajiem lauksaimniekiem. Pirms projektu apstiprināšanas ir jāveic grozījumi LAP, kas var aizņemt līdz 3 mēnešiem.