LAD jauns e-pakalpojums “Mēslošanas plānu kopsavilkums”

19/05/2014

Lai atvieglotu lauksaimniekiem kopsavilkumu iesniegšanu un dotu plašākas izvēles iespējas, sākot ar šo gadu Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (LAD EPS) tiek piedāvāts jauns e-pakalpojums „Mēslošanas plānu kopsavilkums”.

.

Lauksaimniekam, lai iesniegtu kopsavilkumu izmantojot LAD EPS, ir jāpiereģistrējas LAD klientu reģistrā un jāparaksta LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas līgums. Sīkāka informācija par dokumentiem, kurus nepieciešams aizpildīt, un to iesniegšanas kārtība pieejama LAD mājaslapā (LAD EPS).

.

Ja ir parakstīts līgums ar LAD par elektroniskās pieteikšanās sistēmas izmantošanu, ielogojoties (LAD EPS) un uzklikšķinot uz VAAD E-pakalpojumiem, ir iespēja elektroniski aizpildīt „Mēslošanas plānu kopsavilkumu” (LAD EPS).

.

Mēslošanas plānu kopsavilkumu VAAD iespējams iesniegt arī tāpat kā līdz šim, t.i., aizpildot noteikumu 3.pielikuma II sadaļas veidlapu un kopsavilkuma oriģinālu nosūtot pa pastu vai iesniedzot klātienē vēlams tajā VAAD reģionālajā nodaļā, kuras teritorijā atrodas apsaimniekotā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, par kuru ir sastādīts mēslošanas plānu kopsavilkums.

.

Ja mēslošanas plānu kopsavilkums uz attiecīgās VAAD reģionālās nodaļas e-pasta adresi vai uz e-pastu: info@vaad.gov.lv tiek sūtīts tikai elektroniski, tad kopsavilkumam ir jābūt parakstītam ar elektronisko parakstu.