LAD uzsācis izmaksāt atbalstu par ciltsdarbu piena šķirņu ganāmpulkos

10/12/2014

Lauku atbalsta dienests ir uzsācis izmaksāt atbalstu par ciltsdarbu piena šķirņu ganāmpulkos pasākumā „Valsts atbalsts par piena šķirņu slaucamo govju produktivitātes datu izvērtēšanu.”

Lauku atbalsta dienests atbalstu par vienas piena šķirnes slaucamās govs produktivitātes datu noteikšanu un izvērtēšanu lauksaimniekiem piešķir:

– par piena šķirņu slaucamo govi (tostarp pirmpieni), kurai pēdējās noslēgtās standarta laktācijas (240 – 305 dienas) izslaukums ir līdz 6999 kilogramiem un piena šķirņu slaucamo govi, kurai nebija noteikta produktivitāte – 49.28 euro;

– par piena šķirņu slaucamo govi, kurai pēdējās noslēgtās standarta laktācijas (240 – 305 dienas) izslaukums ir no 7000 līdz 8999 kilogramiem – 59.28 euro;

– par piena šķirņu slaucamo govi, kurai pēdējās noslēgtās standarta laktācijas (240 – 305 dienas) izslaukums ir vismaz 9000 kilogrami  – 71.28 euro.

Atbalstu saņems tie lauksaimnieki, kuriem ir piena piegādes kvotas un kuri pienu nodod pārstrādei.

Piešķirtais finansējums  ir 7.9 miljoni eiro.