Latvijas lauksaimniecības NVO aicina EP deputātus neatbalstīt sasteigtos un faktiskajai situācijai neatbilstošos priekšlikumus dabas atjaunošanas regulai

11/07/2023

Šā gada 6. jūlijā 17 Latvijas lauksaimniecības nozares NVO parakstījušas un nosūtījušas kopīgu vēstuli Eiropas Parlamenta (EP) deputātiem ar aicinājumu šā gada 12. jūlija EP plenārsēdē plānotajā balsojumā neatbalstīt dabas atjaunošanas regulai izstrādāto priekšlikumu tālāko virzību. Vēstulē lauksaimnieku NVO uzsver, ka priekšlikumos iekļautās prasības negatīvi ietekmēs Latvijas tautsaimniecību kopumā, jo ir izstrādātas vispārīgi un kopumā visām ES dalībvalstīm, neskatoties uz katras valsts individuālo un atšķirīgo situāciju vidē.

 

NVO KOPĪGĀ VĒSTULE

 

LOSP valdes priekšsēdētājs Guntis Gūtmanis:Dabas aizsardzība un saglabāšana ir būtiska un nepieciešama – tam piekritīs ikviens lauksaimnieks un mežsaimnieks. Taču ir svarīgi šos procesus īstenot ar atbilstošiem instrumentiem, pilnvērtīgi izvērtējot faktisko situāciju un visus ietekmējošos faktorus, lai izpildāmo prasību pamatojums un arīdzan sasniedzamais rezultāts atbilstu valsts nacionālajām vajadzībām un mērķiem. Proti, mēs aicinām EP deputātus neatbalstīt priekšlikumu virzību regulai par dabas atjaunošanu tālāku virzību pirms nav adekvāti, padziļināti izvērtēta priekšlikumu ekonomiskā, sociālā un finansiālā ietekme uz lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības sektoriem dalībvalstīs, kā arī ietekme uz pārtikas nodrošinājumu.”

 

Vienlaikus norādāms, ka Latvija atbalsta priekšlikuma galveno mērķi uzlabot sugu, dzīvotņu un ekosistēmu stāvokli, lai sekmētu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, klimata un cilvēku labā. Taču Eiropas Komisijas (EK) sagatavotā regulas priekšlikumā izvirzītie dabas atjaunošanas mērķi un to sasniegšanas termiņi ir ambiciozi, nesamērīgi un dārgi, kas būtiski ietekmēs Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgo lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozaru attīstību.

 

Latvija ir dalībvalsts ar vienu no zemākajiem lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpatsvariem (30% no kopējās zemes platības) ES. Vienlaikus Latvija ir viena no retajām dalībvalstīm ar augstāko organisko augšņu platību īpatsvaru, valsts lauksaimniecībā izmantojamo zemju struktūrā.

 

Regulas priekšlikums fokusējas uz vides stāvokļa un bioloģiskās daudzveidības uzlabošanu Eiropas Savienībā (ES) un tās dalībvalstīs, tomēr ir svarīgi ņemt vērā arī aktuālos procesus ES un pasaulē – Krievijas uzsāktā kara Ukrainā rezultātā radīto ES enerģētisko krīzi un ietekmi uz globālo pārtikas pieejamību. Īstenojot darbības dabas aizsardzības virzienā nav pieļaujama pārtikas ražošanas samazināšanās, gan teritoriālā apjomā, gan kopējā vērtībā. Pārtikas nodrošināšana izslēdzama no mērķu teritorijām. Pārtikas nodrošināšana ir Nacionālās drošības jautājums katra dalībvalstij un Eiropas Savienībai kopumā. Vēl jo vairāk, Eiropas Komisija nav veikusi visaptverošu ietekmes novērtējumu, līdz ar to, nevienam nav ne mazākās nojausmas, kas realitātē notiks, ja regula tiks apstiprināta.

 

Satraukumu rada arī aspekts, ka regulas šā brīža redakcijā liecina, ka ES pārvaldes institūcijas vēlas lemt par zemes izmantošanu tās īpašnieka vietā, turklāt regula paredz appludināt milzīgas Latvijas zemes platības. “Mūsu ieskatā Eiropas Komisija ir pārkāpusi jebkādas saprāta normas. Regula paredz, ka nāksies appludināt, jeb “Atgriezt dabīgos hidroloģisko procesus” organiskajās augsnēs. Tātad sanāk, ka Latvija gadu desmitiem ir investējusi miljonus, lai ierīkotu meliorācijas sistēmas, un padarītu zemi saimnieciski derīgu, taču Eiropas Komisija pasaka, ka šīs sistēmas jārok ārā, un zeme jāappludina. Diez vai kāds aizdomājas, ka meliorācijas sistēmas ir saistītas, un izrokot vienu tās posmu, citur var applūst ceļi, skolas, privātmājas. Šī regula ir nepārdomāta, sasteigta, un faktiski sāk atcelt zemes īpašnieka tiesības izmantot zemi pēc saviem ieskatiem,” uzsver Zemnieku saeimas valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš.

 

Līdzīgi kā Latvija arī Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības, Zivsaimniecības un Vides komitejas uzsvērušas nesamērīgās prasības, un to, ka nav veikts adekvāts visaptverošs ietekmes novērtējums uz lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarēm un pārtikas nodrošinājumu, un ir noraidījušas priekšlikuma tālāku virzību.

 

Pēc mums pieejamās informācijas, debates par šo regulas priekšlikumu varētu risināties 11. jūlijā no 9:00 līdz 11:50, taču balsojumi varētu notikt 12. vai 13. jūlijā.

 

Kopīgo NVO vēstuli parakstīja:

 • Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs Guntis Gūtmanis;
 • Zemnieku saeimas valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš;
 • Lopkopības saimniecību asociācijas valdes priekšsēdētājs Kaspars Melnis;
 • Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons;
 • Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks;
 • Latvijas Cūku audzētāju asociācijas valdes priekšsēdētāja Dzintra Lejniece;
 • Latvijas Kūdras asociācijas valdes locekle Ingrīda Krīgere;
 • Latvijas Meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks;
 • Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības valdes priekšsēdētāja Aiga Kraukle;
 • Latvijas Apvienotā putnkopības nozares asociācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Gaigals;
 • Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas vadītāja Ināra Šure;
 • Stādu un kūdras inovāciju fonda valdes priekšsēdētāja Sabīna Alta;
 • Latvijas Dārznieks valdes priekšsēdētāja vietniece Marija Gailīte;
 • Latvijas Augļkopju asociācijas valdes priekšsēdētāja Māra Rudzāte;
 • Lauksaimnieku apvienības valdes priekšsēdētāja Sandra Stricka;
 • Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienības valdes priekšsēdētājs Aivars Bernāns;
 • Latvijas Jauno zemnieku klubs valdes priekšsēdētāja Sandra Eimane