Latvijas lauksaimnieki piedalīsies masu demonstrācija Briselē

02/09/2015

Pirmdien, 7. septembrī Briselē notiks Eiropas lauksaimnieku organizācijas COPA-COGECA rīkota masu demonstrācija, kurā vairāk nekā 4000 lauksaimnieki ar aptuveni 1000 traktoriem pulcēsies pie ēkas, kurā norisināsies ārkārtas ES lauksaimnieku padome. Eiropas kolēģiem pievienosies arī vairāk nekā 100 lauksaimnieki no Baltijas valstīm.
Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju demonstrācijā pārstāvēs arī LLKA valdes locekle, LPKS “Pienupīte” valdes priekšsēdētāja Mirdza Feldmane:
“Mums ir ļoti svarīgi būt klāt šajā akcijā un ar savu klātbūtni apliecināt, cik būtiska un izdzīvošanai svarīga ir Eiropas Savienības solidaritātes ievērošana, kompensējot Krievijas embargo radītās dramatiskās sekas. Esam gandarīti, ka arī EK Lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Fils Hogans vairākkārt ir norādījis, ka tieši kooperatīvi un ražotāju grupas ir tie, kuri ir jāatbalsta, tādējādi mazinot uz zemniekiem izdarīto spiedienu no mazumtirgotājiem, lai panāktu taisnīgumu pārtikas ķēdēs.”
ZSA valdes priekšsēdētāja vietniece, COPA viceprezidente Maira Dzelzkalēja:
„Eiropas lauksaimnieki ļoti sen nav izmantojuši galīgo risinājumu cīņā par savām tiesībām – demonstrāciju. Nu šis brīdis ir pienācis, jo ir ļoti dramatiska situācija vairākās būtiskās lauksaimniecības nozarēs – piena lopkopībā, cūkgaļas sektorā un dārzeņu nozarē. Šobrīd zemnieki ar savu biznesu maksā par Eiropas pozīciju Ukrainā, un tas ir nepiedodami. Galvenais, ko prasīsim no lēmumu pieņēmējiem – solidaritāte ar lauksaimniecības sektoru, mazinot Krievijas embargo izraisītās sekas, un godīga peļņas sadale visā pārtikas ķēdē. Šobrīd tikai 8 % no cenas, kuru maksājam par maizi un 20 %, ko maksājam par gaļu, nonāk pie zemniekiem. Tāpat lēmuma pieņēmējiem Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam un Ministriem ir jāvienojas par pasākumiem, kas mazinātu cenu svārstības ilgtermiņā, kā arī par pasākumiem jaunu tirgu atrašanai. Latvijas zemnieki gaida ātru tiešu atbalstu, lai mūsu ražotāji spētu izdzīvot šajā krīzē un nākotnē pārtiku mūsu vietā neražotu citu valstu zemnieki”.
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs:
“Ir nepieciešami tālejoši un mērķtiecīgi Eiropas Komisijas iedarbināti atbalsta mehānismi, lai glābtu piena nozari. Piena nozares pārstāvji piedaloties akcijā no Latvijas vienojušies par kopīgu prasību– iekasētās soda naudas par pārsniegto piena kvotu ir jānovirza piena nozarei, lai piensaimniekiem, kuri visvairāk cietuši Krievijas embargo dēļ, kompensētu krīzes radītos zaudējumus un dotu iespēju pārstrukturizēties. Tāpat, lai nozare tiktu galā ar naudas plūsmas problēmām, būtu jāpalielina arī Eiropas Savienības (ES) intervences cena, jo tagad noteiktās intervences cenas neatbilst faktiskajām ražošanas izmaksām. Pastāvam arī uz prasību, ka jāatjauno eksporta subsīdijas un jāmeklē risinājumi godīgam gala cenas sadalījumam starp piena piegādes ķēdes dalībniekiem.”
_____
Informāciju sagatavoja:
Sabīne Puķe,
LLKA sabiedrisko attiecību konsultante