Latvijas Zemes fonda aktualitātes

26/09/2015

Ir veiksmīgi aizvadīti pirmie trīs AS Attīstības finanšu institūcijas ALTUM pārvaldītā Latvijas Zemes fonda darbības mēneši. Kopš šā gada 1. jūlija, kad Zemes fonds uzsāka darbību, līdz 18.septembrim Zemes fonds ir saņēmis 254 īpašumu pārdošanas pieteikumus. Vislielākā pieteikumu iesniegšanas aktivitāte bija fonda darbības pirmajās nedēļās, pēc tam klientu aktivitāte stabilizējās un šobrīd katru dienu tiek iesniegti vidēji 2-3 darījumu pieteikumi. Piedāvājumi ir no visas Latvijas teritorijas, visvairāk pieteikumu – aptuveni trešdaļa – ir no Latgales, bet vismazāk – aptuveni 10% – no Vidzemes, no Zemgales un Kurzemes aptuveni piektā daļa pieteikumu, bet Pierīgā atrodas aptuveni 15% piedāvāto īpašumu. Pārsvarā fondam tiek piedāvāti salīdzinoši nelieli privātīpašumi – no 6-12 ha. Ir piedāvāti arī vairāki īpašumi, kuru kopējā platība ir tuvu vai pārsniedz 100 ha.
Veicot līdz šim iesniegto pieteikumu sākotnējo īpašumu iegādes lietderības izvērtējumu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem, vairāk nekā 70% gadījumos ir bijis pieņemts lēmums atteikt, jo to iegāde fondam nebūtu saimnieciski lietderīga. Galvenie kritērijiem neatbilstošie iemesli ir, pirmkārt, īpašumu sliktais stāvoklis un, otrkārt, tiek piedāvāti ļoti mazi privātīpašumi, kuru uzturēšanas un apsaimniekošanas izmaksas ir pārāk augstas.
Uz 18.septembri ir parakstīti pirkuma līgumi par 17 lauksaimniecības zemes īpašumu iegādi Latvijas zemes fondam, no tiem 8 īpašumi jau ir reģistrēti uz Zemes fonda pārvaldītāja Altum vārda, pārējie šobrīd ir reģistrācijas procesā. Vēl virkne īpašumu ir izvērtēšanas procesā. Prognozējam, ka darījumu skaits arvien pieaugs.
Vienlaikus ALTUM informē, ka pēdējā laikā aktīvas lauksaimniecības zemes iegādes aktivitātes uzsācis kāds komercuzņēmums, kuram LR Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nosaukums SIA “Latvijas zemes fonds”, un šis uzņēmums savos sludinājumos izmanto ļoti līdzīgu informāciju kā ALTUM pārvaldītais Zemes fonds. Protams, šī sakritība daļai iedzīvotāju var radīt pārpratumus un maldināt tos iedzīvotājus, kas vēlas sadarboties tieši ar valsts pārvaldīto fondu. Ir vēlams pie pirmās iespējas informēt arī savus sadarbības partnerus, ka valsts izveidotais Latvijas Zemes fonds ir Attīstības finanšu institūcijas ALTUM pārvaldībā, un tas ir vienīgais valsts izveidotais fonds ar šādu nosaukumu.
__________
Informāciju sagatavoja
Ina Alksne
Latvijas Zemes fonda vadītāja