Lauksaimniecības kooperatīvi – efektīvākais modelis reģionos

26/09/2020

Zemkopības ministrija, īstenojot lauksaimnieku kooperācijas popularizēšanas kampaņu, ir sagatavojusi informāciju lauksaimniekiem un mežsaimniekiem par kooperācijas iespējām. Mērķis ir veicināt lauksaimnieku un mežsaimnieku izpratni un zināšanas par kooperācijas priekšrocībām, lai motivētu tos veidot jaunus kooperatīvus vai iesaistīties kādā jau darbojošā kooperatīvā, līdz ar to veicinot kooperācijas attīstību Latvijā.

 

Mazām un vidējām saimniecībām reģionos vislabākos rezultātus iespējams sasniegt, kļūstot par kāda lauksaimniecības kooperatīva biedru. Kooperatīvs ir ideāls risinājums arī meža īpašniekiem, kas palīdz ar meža sakopšanu, uzturēšanu vai izaudzētās koksnes pārdošanu. Pērn 51 atbilstīgā kooperatīva kopējais apgrozījums pārsniedzis 450 miljonus eiro, salīdzinot ar 436 miljoniem eiro gadu iepriekš.

 

Galvenie ieguvumi, iestājoties kooperatīvā:
• saimniekošanai nepieciešamie materiāli un izejvielas par zemākajām cenām;
• nodrošināts realizācijas tirgus un augstākas cenas par saražoto produkciju;
• pieredzes apmaiņa, izglītošanās, atpūtas, kultūras un izklaides iespējas;
• iepirktās produkcijas pārstrādes iespējas;
• stabilitāte un peļņa ilgtermiņā.