Lauksaimnieki: Nodokļu politikā nepieciešami uzlabojumi

09/01/2015

Piektdien, 9.janvārī, plkst. 11:00 Finanšu ministrijā lauksaimnieku nevalstisko organizāciju un piena pārstrādes uzņēmumu vadītāji tikās ar Finanšu ministru Jāni Reiru, lai pārrunātu aktuālos jautājumus lauksaimniecībā.

Tikšanās laikā tika pārrunāti vairāki lauksaimniekiem aktuāli jautājumi, piemēram, lauksaimniecības darbiem paredzētās krāsotās dīzeļdegvielas jautājums, iespējamie atvieglojumi lauksaimniecībā izmatojamās zemes iegādei un nekustamā īpašuma nodokļa celšana neapstrādātai lauksaimniecībā izmatojamai zemei, kas pieder juridiskajām personām (līdz 5%).

Ņemot vērā situāciju piena nozarē, tika diskutēts par iespējām nozares stabilizācijai un konkurētspējas veicināšanu. Tāpat tika pārrunāts jautājums par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes samazināšanu veselīgai pārtikai un sezonas laukstrādnieku nodarbināšanu augkopības un lopkopības saimniecībās, kā arī citi lauksaimniekiem aktuāli jautājumi.

Finanšu ministrs Jānis Reirs: „Šīs bija pirmā mūsu abpusējā tikšanās, kuras laikā pārrunājām lauksaimniekiem aktuālās problēmas un vienojāmies turpmāk veidot tradīciju, tiekoties vismaz reizi ceturksnī. Jāsaka gan, ka par atsevišķiem jautājumiem, piemēram, samazināto PVN likmi pārtikai jau vairākkārt Finanšu ministrija ir norādījusi, ka to nav iespējams īstenot. Turpretī “zaļais iepirkums” ir iespēja mūsu lauksaimniekiem konkurēt ar citu valstu produkcijas piegādātājiem. Tāpat atkārtoti vēlos aicināt tos uzņēmumus, kas cietuši no Krievijas noteiktā embargo, izmantot valsts piedāvātos atvieglojumus.”

Biedrības „Zemnieku saeima” priekšsēdētājs Juris Lazdiņš: „Šodien mēs finanšu ministru Jāni Reiru iepazīstinājām ar lauksaimniekiem aktuālajiem jautājumiem. Diskutējot par sezonas laukstrādnieka nodokli, ministrs izvērtēs sistēmas efektivitāti pagājušajā gadā un turpinās sistēmu pilnveidot, lai to varētu ieviest arī citos lauksaimniecības sektoros. Ministrs izvērtēs pašreizējo situāciju ar nekustamā īpašuma nodokli neapstrādātai zemei. Kā arī iespējams tālāk lemt par nekustamā īpašuma nodokļa likmes palielināšanu juridiskajām personām piederošajai neapstrādātai lauksaimniecības zemei. Tāpat ministrs apņēmās meklēt risinājumus, lai zemes iegādes izmaksas lauksaimnieki varētu iekļaut uzņēmuma izmaksu daļā.”

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valdes priekšsēdētāja vietniece, LPKS „Piena ceļš” valdes priekšsēdētāja Ilze Aizsilniece: Šī bija mūsu pirmā tikšanās ar finanšu ministru, un, mūsuprāt, šī tradīcija ir jāturpina, uzturot regulāru sadarbību ar Finanšu ministriju (FM), jo tikai tā varēsim atrast labāko risinājumu sarežģītās situācijās. Ministrs un viņa kolēģi uzņēmās virkni mājas darbu – jautājumā par atvieglojumiem lauksaimniecībā izmantojamai zemei, FM apņēmās uz zemi turpmāk raudzīties tāpat kā uz jebkuru citu ražošanas līdzekli, meklējot iespējas sasaistīt atvieglojumus ar amortizāciju. Attiecībā uz lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kas pieder juridiskajām personām, FM norādīja, ka jau šobrīd pašvaldības drīkst likt klāt nodokli līdz pat 3%, taču vēl tiks analizēti arī Lauku atbalsta dienesta (LAD) rīcībā esošie dati. Šoreiz no ministra nesaņēmām atbalstu samazinātam PVN svaigai un veselīgai pārtikai, tika norādīts, ka lielākie ieguvēji būs tirgotāji, nevis ražotāji un pircēji. Tomēr vienojāmies, ka tiks vērtēta iespēja, līdzīgi kā Vācijā, likumā noteikt uzcenojuma apjomu, ko drīkst piemērot katrs no „ķēdes” dalībniekiem – ražotājs, pārstrādātājs vai pārdevējs.”

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) dalīborganizācijas Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas priekšsēdētājs Gustavs Norkārklis: „Saruna ar finanšu ministru risinājās konstruktīvā gaisotnē – uzklausot lauksaimnieku viedokļus nodokļu politikas uzlabošanas jomā. Finanšu ministrs strikti noraidīja ierosinājumu par samazinātu PVN veselīgai pārtikai, jo, vadoties pēc esošās valsts budžeta situācijas, tas nav iespējams. Tāpat netika panākta vienošanās arī jautājumā par subsīdiju neaplikšanu ar nodokļiem pēc 2017.gada. Savukārt par marķētās dīzeļdegvielas jautājumu sarunās tika solīts atrisināt marķētās un nemarķētās dīzeļdegvielas aprites jautājumus saimniecībās. Pozitīvu risinājumu gaidām attiecībā uz izmaiņām iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumiem sezonas laukstrādnieku nodarbināšanā augkopības un lopkopības saimniecībās, jo, kā zināms, panāktais nodokļa atvieglojums attiecās tikai uz dārzkopībā nodarbinātajiem sezonas darbiniekiem – augļu un dārzeņu saimniecībās.”

Ar Finanšu ministru Jāni Reiru tikās biedrības Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas valdes priekšsēdētājs Gustavs Norkārklis, biedrības „Zemnieku saeima” priekšsēdētājs Juris Lazdiņš, „Zemnieku saeimas” biedrs un z/s „Pilslejas” saimnieks Uldis Krievārs, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valdes priekšsēdētāja vietniece, LPKS „Piena ceļš” valdes priekšsēdētāja Ilze Aizsilniece un SIA „Latvijas Piens” vadītāja Anita Skudra.

16049494630_a5bda6d772_o

15614462124_ffc4753ec8_o

16235029331_11c0d0364b_o

16236878265_5640a3c798_o

15617019433_219894a98f_o

15614644294_39940d1967_o

Foto: Finanšu ministrija