Lauksaimnieki un kooperatīvi var saņemt atbrīvojumu no autoceļu lietošanas nodevas

21/07/2020

No 10.jūlija līdz 30.septembrim lauksaimniekiem, kuri iekļauti LAD maksājumu saņēmēju datubāzē un to ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā (šogad tiek ņemti vērā 2017.gada dati) ir vismaz 5000 EUR, tiek atbrīvoti no autoceļu lietošanas nodevas.

 

Par pirmo transportlīdzekli atbrīvojumu no nodevas piemēro, ja nodokļu maksātāja ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas ir vismaz 5000 eiro, un par katru nākamo transportlīdzekli atbrīvojumu no nodevas piemēro par katriem 70 000 eiro lieliem ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas.

 

Atbrīvojumu var saņemt arī kooperatīvi. Tas tiek iešķirts, ja kooperatīvā sabiedrība atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem atbilstības kritērijiem lauksaimniecības nozarē un ievēro nosacījumus.

 

Ja kooperatīva īpašumā, turējumā vai valdījumā ir viens transportlīdzeklis, atbrīvojumu no nodevas piemēro neatkarīgi no kooperatīvās sabiedrības neto apgrozījuma pēdējā iesniegtajā sabiedrības gada pārskatā. Ja tā īpašumā, turējumā vai valdījumā ir vairāki transportlīdzekļi, atbrīvojumu no nodevas piemēro par vienu transportlīdzekli uz katriem 99 600 eiro no kooperatīvās sabiedrības neto apgrozījuma pēdējā tā iesniegtajā gada pārskatā.

 

Atbrīvojumu no autoceļa lietošanas nodevas maksāšanas var saņemt, izmantojot CSDD uzturēto elektronisko pakalpojumu sistēmu. Jāņem vērā, ka CSDD e-pakalpojumu sistēmā ir nepieciešams norādīt nodevas maksājumu 0 eiro vērtībā.

 

Vairāk par autoceļu lietošanas nodevu skatīt: Autoceļu lietošanas nodevas likums.