Lauksaimniekiem piešķir nākamo dīzeļdegvielas apjomu

29/10/2014

Lauku atbalsta dienests, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem „Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem” lauksaimniekiem ir piešķīris atlikušo, no akcīzes nodokļa atbrīvoto, dīzeļdegvielas apjomu 2014./2015.saimnieciskajam gadam, t.i. no kārtējā gada 1.jūlija līdz nākamā gada 30.jūnijam.

Līdz ar to uz šī gada 29.oktobri kopā ir piešķirti 86.5 litri dīzeļdegvielas par vienu atbilstošās platības hektāru 2014./2015. saimnieciskajam gadam.

Degvielu ar akcīzes nodokļa atbrīvojumu var iegādāties pie tirgotājiem, kuri reģistrējušies šādas degvielas tirdzniecībai. Saraksts ar degvielas tirgotājiem regulāri tiek aktualizēts un publicēts LAD mājaslapas www.lad.gov.lv sadaļā „Akcīzes degviela”.

LAD aicina klientus izmantot elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS), jo ar tās palīdzību iespējams sekot līdzi izlietotās degvielas daudzumam un pieejamajam atlikumam.

.

Avots: LAD