LLKC organizē E-lauku dienu “Dažāda lieluma govju apsaimniekošana vienā slaucamo govju ganāpulkā”

08/02/2021
17.februārī LLKC organizē E-lauku dienu “Dažāda lieluma govju apsaimniekošana vienā slaucamo govju ganāpulkā”. Pasākums rīkots sadarbībā ar piena lopkopības saimniecību z/s “Lejas zosēni”.
_
Laiks Tēma Lektora vārds, uzvārds
10:00 – 10:20 E-lauka dienas atklāšana.

 

Saimniecības resursu raksturojums

Anita Siliņa, LLKC Lopkopības kompetenču centra vadītāja

 

Agnese Jēgere, z/s Lejas Zosēni, Gulbenes nov. Tirzas pag.

10:20 – 12.30 Demonstrējuma gaita un starpposmu rezultāti.

Slaucamo govju auguma izmēru un dzīvmasas sakarība ar piena produktivitāti.

Ciltsvērtību pielietojums barības izmantojamības uzlabošanai ganāmpulkā.

 

Aija Luse, Ogres KB vadītāja, lopkopības konsultante

Dr.agr. Daina Jonkus, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Dzīvnieku zinātņu institūts

Ieva Krustiņa, liellopu ciltsdarba speciāliste.

 

_

Papildu informācija: Aija Luse, LLKC Ogres konsultāciju biroja vadītāja, lopkopības konsultante, e-pasts: aija.luse@llkc.lv tālr. 25483221.

Pieteikšanās pasākumam: līdz 16.02.2021 https://www.mitto.me/elaukadiena/pieteikties

_

LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” LAD Līguma nr. LAD030619/P33/P35

Demonstrējuma tēma (lote): “Slaucamo govju auguma izmēru ietekme uz veselību un produkcijas ieguvi ražojošā saimniecībā” (LAD līguma Nr. LAD030619/P33/P35) 8.lote

_