Mainījušies atbalsta nosacījumi lauksaimniecības apdrošināšanai

25/08/2015

Tā kā jūtami ir augusi lauksaimnieku interese par sējumu un dzīvnieku apdrošināšanu un mainījušies šī apdrošināšanas veida nosacījumi un atbalsta finansējuma avots, valdība otrdien, 25.augustā, apstiprināja izmaiņas noteikumos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu apdrošināšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā un noteikumos par valsts atbalstu lauksaimniecībai.

Līdz šim lauksaimniecības apdrošināšanu Latvijā finansēja no valsts subsīdiju līdzekļiem, bet jaunajā plānošanas periodā – 2014.–2020. gadā – to finansēs no ES piešķirtās atbalsta naudas. Tādēļ Lauku attīstības programmā (LAP) ir paredzēts atbalsta pasākums ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai.

“Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā” paredz, ka turpmāk kompensēs 65 procentus no lauksaimniecības apdrošināšanas polises iegādes attiecināmajām izmaksām līdzšinējo 50 procentu vietā, ja tiks ievēroti visi noteikumos reglamentētie nosacījumi, tajā skaitā arī lauksaimnieka pašrisks. Lai saņemtu atbalstu, lauksaimniekam Lauku atbalsta dienestā būs jāiesniedz iesniegums, un pēc tā apstiprināšanas – apdrošināšanas polises kopija, kā arī prēmijas samaksu apliecinošu maksājumu dokumentu izdevumu kopijas.

Jāpiebilst, ka noteikumi paredz arī alternatīvo atbalstu primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem līdz 50 procentiem, bet ne vairāk kā 50 eiro par vienu liellopu vienību, tiem lauksaimniekiem, kuri būs apdrošinājuši produktīvos lauksaimniecības dzīvniekus pret tiem riska faktoriem, ko neparedz regula Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).

Lai novērstu divkāršā finansējuma iespēju jeb tiesību normas pārklāšanās viena veida atbalsta pasākumā, grozījumi veikti arī Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai”. Šogad minētajos noteikumos iesniegumu iesniegšana sējumu un dzīvnieku apdrošināšanas pasākumam notiks laikā no 15.septembra līdz 1.oktobrim, bet turpmāk to varēs darīt saskaņā ar “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā”.

Kopējais finansējums LAP 2014.–2020. gadam pasākuma “Riska pārvaldība” apakšpasākumā „Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija” ir 10 000 000 eiro, no kuriem ES līdzfinansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) plānots 68% jeb 6 800 000 eiro, bet Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums ir 32% jeb 3 200 000 eiro. Pasākumu plānots īstenot sešus gadus.

Tā kā atbalsta pasākumu plānots uzsākt 2015.gada oktobrī, provizoriski 2015.gadā varētu tikt izmantots kopējais atbalsta finansējums 700 000 eiro. Laikposmā no 2016. līdz 2020.gadam provizoriski – 1 860 000 eiro ik gadu.
______________________________

Informāciju sagatavoja:
Zemkopības ministrija
sabiedrisko attiecību speciāliste
Rūta Rudzīte