Mēslošanas plānus jāiesniedz līdz 15.05.2015

11/05/2015

Atgādinām, ka mēslošanas plāna kopsavilkumu par kārtējā gada ražai audzētajiem kultūraugiem jāiesniedz VAAD līdz 15.05.2015.
Mēslošanas plānu sagatavošanai iesakām izmantot CropManager–programmu augkopības ražošanas plānošanai.
Strādājot tiešsaistēhttp://enagro.eu/lvJūs varat:

  • veidot lauku vēsturi, (sākot lietot programmu ir iespēja ielādēt Excel failu no www.lad.gov.lv (EPS));
  • izstrādāt mēslošanas plānu katram laukam;
  • izdrukāt mēslošanas plāna kopsavilkumu, iesniegšanai VAAD.

Programmai ir daudzpapildus funkciju:

  • izstrādātaugu aizsardzības plānukatram laukam;
  • izdrukāt augu aizsardzības līdzekļu lietošanas uzskaites žurnālu;
  • plānot veicamos darbus augkopības ražošanai;
  • reģistrēt veiktos darbus programmas mobilajā versijā;
  • veikt bruto peļņas aprēķinu.

 
Tiešsaistes programmu var sākt lietot bez maksas. Samaksa jāveic, lai veiktu sagatavoto plānu izdrukas.
ZSA biedriem atlaide izdrukām 50%.Vairāk informācijas www.zemniekusaeima.lv
Praktisku jautājumu risināšanai saistībā ar CropManager programmas darbību kā arī  ja Jums nepieciešama palīdzība mēslošanas plāna izstrādē sazināties: inga@zemniekusaeima.lv, mobilais tālrunis: 29282312