No 1.jūlija lauksaimniecības zemes pārdevējiem nav jāmaksā IIN, pārdodot zemi lauksaimniekiem

24/10/2014

ATGĀDINĀM!!!!  1.jūlijā stājas spēkā atvieglojums, kas nosaka, ka zemes pārdevējam nebūs jāmaksā Iedzīvotāju ienākumu nodoklis (IIN) par ienākumu, kas gūts lauksaimniekiem pārdodot lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Ņemot vērā izmaiņu tuvošanos, vēlamies vērst Jūsu uzmanību uz nosacījumiem, pārdodot lauksaimniecībā izmatojamo zemi.

No 2014. gada 1. jūlija līdz 2016. gada 1. jūlijam ar Iedzīvotāju ienākumu nodokli neapliks lauksaimniecības zemes pārdevēja ienākumus, ja zemi nopirks zemnieku saimniecības īpašnieks, Uzņēmumu reģistrā reģistrēta komercsabiedrība, individuālais komersants, zemnieku saimniecība vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējies saimnieciskās darbības veicējs. Zemes pircējam vismaz vienā no pēdējiem trim gadiem vairāk nekā pusi no ieņēmumiem, bet ne mazāk kā 2845,74 eiro gadā, jāveido ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības vai arī tam jāsaņem valsts vai Eiropas Savienības atbalsta maksājumus lauksaimniecībai un lauku attīstībai kā jaunajam lauksaimniekam.

Pārdodot lauksaimniecības zemi kādam citam pircējam (nevis lauksaimniekam) privātpersonai pārdevējam tomēr būs jāmaksā Iedzīvotāju ienākuma nodoklis. To rēķina 15% apmērā no zemes iegādes vērtības un pārdevēja noteiktās cenas starpības. Vienīgais izņēmums, kad nodoklis tomēr nebūs jāmaksā, – ja īpašnieks pārdos to lētāk, nekā to savulaik iegādājies.

Nodokļu atvieglojumu piemēros, ņems vērā līguma noslēgšanas dienu (tātad, ja drīzumā gatavojaties iegādāties zemi, vērts aicināt zemes pārdevēju līgumu slēgt pēc 1.jūlija). Pirms pārdošanas līguma noslēgšanas pārdevēja pienākums ir samaksāt nekustamā īpašuma nodokli – 1,5% no zemes kadastrālās vērtības. Noslēdzot līgumu, jārēķinās arī ar valsts nodevu 2% apmērā. To rēķina no līgumā norādītās pārdošanas summas vai no kadastrālās vērtības – bet vienmēr no lielākās.

Nodokļu atvieglojumu piemēros arī gadījumos, ja uz īpašuma atradīsies grausts. Šādā situācijā būs nepieciešams no būvvaldes iegūt un VID iesniegt izsniegt izziņu, ka konkrētā ēka vairs nav piemērota dzīvošanai.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar mūsu lauksaimniecības politikas ekspertu Mārtiņu Tronu, t. 29805456 vai martins.trons@zemniekusaeima.lv