No 7.aprīļa var pieteikties platību maksājumiem un marķētās dīzeļdegvielas iegādei

07/04/2021

No šā gada 7.aprīļa līdz 24.maijam (līdz 15.jūnijam ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darbdienu) lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumiem, aizpildot Vienoto iesniegumu Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

 

Ņemot vērā noteiktos ierobežojumus darbam klātienē, visu nepieciešamo atbalstu Lauku atbalsta dienests klientiem, kuri paši nevar aizpildīt informāciju EPS, sniedz arī pa tālruni – dienesta darbinieki tālruņa sarunas laikā klienta vietā var aizpildīt un iesniegt Vienoto iesniegumu. Līdzīgi dienests rīkojās 2020.gada pavasarī, kad palīdzību sniedza vairāk nekā 10 000 klientiem.

 

Jau sešus mēnešus lauksaimnieki var EPS aizpildīt Provizoriskos platību maksājumu iesniegumus. Tas ļauj pakāpeniski rakstīt nepieciešamo informāciju iesniegumā un aprēķināt, vai tiks izpildītas zaļināšanas un citas prasības. Šobrīd Provizoriskos iesniegumus jau ir aizpildījuši vairāk nekā 2400 lauksaimnieki. Atgādinām! Ja lauksaimnieks aizpilda informāciju Provizoriskajā iesniegumā, tad šis iesniegums, sākot ar 7. aprīli, ir jāiesniedz EPS.

 

Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2021.gadā (Rokasgrāmata) pieejams dienesta mājaslapā izvēlnē “Rokasgrāmatas un veidlapas”.

 

Plašāka informācija dienesta mājaslapā izvēlnē “Platību maksājuma veidi”.

 

Video par aktuālo šajā platību maksājumu sezonā (video pieejami subtitri latviešu valodā)

 

Pieteikšanās marķētās dīzeļdegvielas iegādei

Vienlaikus no 7.aprīļa norit iesniegumu pieņemšana marķētās dīzeļdegvielas iegādei, kam piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi. Lai saņemtu tiesības iegādāties marķētu dīzeļdegvielu, lauksaimniecības produkcijas ražotājam ne vēlāk kā līdz šā gada 1.jūnijam jāiesniedz iesniegums un jāapliecina, ka viņš veic saimniecisko darbību, kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā.

 

Pieteikties akcīzes degvielas saņemšanai var līdz 2021.gada 1.jūnijam, iesniedzot Akcīzes degvielas iesniegumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS – https://eps.lad.gov.lv/login).

 

Svarīgi!
Aizpildot Akcīzes degvielas iesniegumu, ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas jānorāda par 2020.gadu.
Ieņēmumu apliecinošie dokumenti jāpievieno gadījumos, ja:
– faktiskie ieņēmumi no lauksaimnieciskās vai akvakultūras produkcijas ražošanas nesakrīt ar VID datiem, kas norādīti EPS;
– ieņēmumi no lauksaimnieciskās vai akvakultūras produkcijas ražošanas VID iesniegtajos dokumentos ir norādīti kopā ar pārējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem (piemēram, ja ieņēmumi norādīti 2020.gada deklarācijā D3 11.rindiņa).

Pirms Akcīzes degvielas iesnieguma aizpildīšanas rūpīgi izlasiet Rokasgrāmatu Akcīzes degvielas iesnieguma aizpildīšanai un iesniegšanai, izmantojot EPS.