Nosaka ierobežojumus mežacūku piebarošanai

05/12/2014

Otrdien valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumos. Izmaiņas paredz ierobežojumus mežacūku piebarošanai, lai samazinātu Āfrikas cūku mēra (ĀCM) iespējamo izplatīšanos. Noteikumu izstrādē piedalījās arī Zemnieku saeimas pārstāvis Mārtiņš Trons.

Izmaiņas noteikumos paredz nosacījumus par mežacūku piebarošanu un citu savvaļas dzīvnieku piebarošanu tādā veidā, lai barībai nevarētu piekļūt mežacūkas. Noteikts, ka barotavas atļauts izvietot tajos medību iecirkņos, kuros atļauts medīt mežacūkas, un barotavu kopējais tilpums nepārsniedz 400 litru uz 1000 hektāriem. Izmaiņas nosacījumos paredz arī to, ka pārnadžu barotavas atļauts izvietot tikai tajos medību iecirkņos, kuros atļauts medīt attiecīgās sugas pārnadžus. Savvaļas dzīvnieku piebarošanas nosacījumus, kas attiecas uz mežacūku piebarošanu, paredzēts piemērot līdz 2018. gada 31. decembrim.

Savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumi paredz, ka piebarošanas vietu var izvietot tikai tad, ja ir saņemta rakstiska zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja piekrišana. Savukārt, ja uz zemes atrodas objekti, ko būtiski ietekmē palielināts dzīvnieku blīvums un piebarošanas vietas novietojums, piemēram, jaunaudzes un lauksaimniecības kultūras, noteikumi paredz, ka izvietošana jāsaskaņo arī ar piebarošanas vietai tuvumā esošās zemes īpašnieku un tiesisko valdītāju.

Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” mājaslapā: www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par grozījumiem MK 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1483 „Savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumi” pieejama MK mājaslapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40340509&mode=mk&date=2014-12-02.