Nosaka pastiprinātu biodrošību visām Latvijas cūku novietnēm; palielina kompensācijas par nokautajām cūkām

12/08/2014
Saistībā ar Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatīšanos Latvijā valdība šodien, 12.augustā, apstiprināja grozījumus piecos Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka gan ārkārtas zonas paplašināšanu, gan arī kārtību, kādā izmaksā kompensācijas par mēra dēļ likvidētajām reģistrētajām cūkām.
.
.
.
.
..
.

Kā norādīts Zemkopības ministrijas skaidrojumā, straujā ĀCM izplatība var nozīmīgi ietekmēt cūkkopības pastāvēšanu Latvijā, tādēļ noteikts, ka konkrēti biodrošības pasākumi jāsāk īstenot arī tajās cūku novietnēs, kas neatrodas ĀCM ārkārtējās situācijas teritorijā – tas jāizdara ne vēlāk kā 2014.gada 31.oktobrī.

.

Noteikts, ka PVD organizēs cūku sugas dzīvnieku piespiedu nogalināšanu un iznīcināšanu novietnēs, kurās dzīvnieku īpašnieks noteiktajā termiņā nav īstenojis biodrošības pasākumus un nodrošinājis dzīvnieku nokaušanu. Minētajiem dzīvnieku īpašniekiem netiks izmaksāta kompensācija par nokautajiem dzīvniekiem.

.

Savukārt novietnēs, kuras tiks izveidotas vai tajās plānos ievest cūkas pēc 2014.gada 31.augusta, un novietnēs, kurās nokaus cūkas, dzīvniekus varēs ievietot tikai tad, ja novietnē būs īstenoti biodrošības pasākumi un saņemta PVD atļauja cūkas ievest.

.

Grozījumi arī precizē atsevišķus veicamos biodrošības pasākumus, lai novērstu nosacījumu interpretāciju.

.

Savukārt noteikumi “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” nosaka ĀCM ārkārtējās situācijas teritorijas paplašināšanu, līdz ar to ārkārtas zonā noteikta 21 novadā – Vārkavas, Līvānu, Viļānu, Cēsu, Amatas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Gulbenes, Cesvaines, Ērgļu, Madonas, Lubānas, Kokneses, Pļaviņu, Krustpils, Varakļānu, Salas, Viesītes, Jēkabpils, Aknīstes un Ilūkstes novadā.

.

Tāpat ārkārtas zona noteikta piecu novadu atsevišķos pagastos – Ogres novada Ķeipenes, Taurupes, Mazozolu, Madlienas, Meņģeles un Krapes pagastā; Jaunjelgavas novada Seces, Staburaga un Sunākstes pagastā; Daugavpils, Preiļu un Riebiņu novadā un četrās pilsētās – Jēkabpilī, Daugavpilī, Valmierā un Rēzeknē.

.

Savukārt noteikumi “Par pasākumiem Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanai” noteic kompensācijas palielināšana par cūku nokaušanu, ja saimniecībā nevar īstenot biodrošības pasākumus vai tirdzniecības traucējumu dēļ:

.

Par pieaugušu vaislas dzīvnieku – sivēnmāte, vaislas kuili – noteikta kompensācija 170 eiro pašreizējo 115 eiro vietā. Par nobarojamu cūku un vaislas cūku – 120 eiro pašreizējo 65 eiro vietā, bet par piena sivēnu – 35 eiro pašreizējo 25 eiro vietā.

.

Savukārt 150 000 eiro no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirti Zemkopības ministrijai – Lauku atbalsta dienestam, lai nodrošinātu kompensāciju izmaksu iespējami ātrākā laikā. Lai paātrinātu kompensāciju saņemšanu, noteikts, ka dokumentus kompensāciju saņemšanai gatavo ne tikai PVD inspektori, bet arī pilnvarotie veterinārārsti.

.

cuku karte

.

Avots: Leta