Noteikts sods par lauksaimniecības zemes neizmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā

22/04/2016

Saeima ceturtdien, 21.aprīlī, trešajā galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, paredzot noteikt soda sankcijas personām, kuras pēc lauksaimniecības zemes iegādes noteiktā termiņā neuzsāk šīs zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā ražošanā.

Grozījumos paredzēts, ka fiziskajām un juridiskajām personām, kas likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” noteikto lauksaimniecības zemi iegādājušās īpašumā pēc 2014.gada 1.novembra:

.

• Par lauksaimniecības zemes neizmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā, pārkāpjot normatīvajos aktos par zemes privatizāciju noteiktā rakstveida apliecinājuma termiņu, ja zemes platība ir no 1 līdz 20 hektāriemizteiks brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajai personai – līdz 60 EUR, bet juridiskajai personai – līdz 150 EUR.

.

• Par lauksaimniecības zemes neizmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā, pārkāpjot normatīvajos aktos par zemes privatizāciju noteiktā rakstveida apliecinājuma termiņu, ja zemes platība ir no 21 līdz 50 hektāriemizteiks brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajai personai – no 60 EUR līdz 350 EUR, bet juridiskajai personai no 150 EUR līdz 650 EUR.

.

• Par lauksaimniecības zemes neizmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā, pārkāpjot normatīvajos aktos par zemes privatizāciju noteiktā rakstveida apliecinājuma termiņu, ja zemes platība ir no 51 līdz 100 hektāriemizteiks brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajai personai – no 350 EUR līdz 500 EUR, bet juridiskajai personai – no 650 EUR līdz 1500 EUR.

.

• Par lauksaimniecības zemes neizmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā, pārkāpjot normatīvajos aktos par zemes privatizācijas noteiktā rakstveida apliecinājuma termiņu, ja zemes platība pārsniedz 100 hektārusizteiks brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajai personai – no 500 EUR līdz 700 EUR, bet juridiskajai personai – no 1500 EUR līdz 5000 EUR.