Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām

15/08/2014

Maija beigās valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavoto jauno materiālo zaudējumu apmēra noteikšanas kārtību par mežsaimniecībai un lauksaimniecībai nodarītajiem savvaļas medījamo dzīvnieku postījumiem, kā arī pašvaldību veidoto medību koordinācijas komisiju sastāvu, tiesības un pienākumus. Lai mazinātu medījamo dzīvnieku postījumus un zaudējumus, pašvaldībām ir pienākums veidot medību koordinācijas komisijas un vadīt savvaļas medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu novērtēšanu. Minētos pašvaldību pienākumus nosaka izmaiņas Medību likumā, kas stājās spēkā 2014. gada 1. janvārī.

.

Lai operatīvi izvērtētu un pieņemtu lēmumu par nepieciešamajiem pasākumiem savvaļas medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu novēršanā, pamatojoties uz izmaiņām Medību likumā, ir noteikts pienākums pašvaldībai veidot medību koordināciju komisiju un noteikt personai saistošas, vispārējas un vairākkārt piemērojamas veicamās darbības savvaļas medījamo dzīvnieku postījumu draudu mazināšanā. Jaunie nosacījumi paredz medību koordinācijas komisijas sastāvu, tiesības un pienākumus, kā arī kārtību, kādā nosaka pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai.

.

Paredzams, ka pašvaldību iesaistīšana būs efektīvs līdzeklis savvaļas medījamo dzīvnieku postījumu problēmu risināšanā, ņemot vērā, ka tās spēj objektīvāk orientēties katras konkrētās teritorijas īpatnībās un situāciju niansēs.

.

Pielikumā:

1) Iesniegums par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem

2) Medījamo dzīvnieku lauksaimniecībai nodarīto zaudējumu apmēra aprēķins
3) Medījamo dzīvnieku mežsaimniecībai nodarīto materiālo zaudējumu apmēra aprēķins
4) Medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu novērtēšanas kritēriji
5) Meža atjaunošanas un jaunaudžu kopšanas izmaksas
6) POSTĪJUMU NOTEIKUMI