Notiks lauka diena gaļas liellopu saimniecībā

02/07/2021

LLKC sadarbībā ar SIA “3DPRO”, ZS un AREI aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par starpatnešanās intervāla samazināšanas iespējām zīdītājgovju ganāmpulkā. Lauka diena notiks 8. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 12.30. Zoom vidē. DARBA KĀRTĪBA

 

Lauka dienā būs iespēja uzzināt par demonstrējuma aktualitāti. Saimniecības īpašnieks iepazīstinās ar savu saimniekošanas pieredzi, apsaimniekojot zīdītājgovju ganāmpulku. Par ganāmpulka plānošanu pastāstīs Dr. agr., profesore Daina Kairiša no LLU. Bet par reprodukcijas ietekmējošajiem faktoriem gaļas tipa liellopiem – LLKC konsultants-eksperts veterinārmedicīnā Dainis Arbidāns.

 

Lūgums pasākumam pieteikties līdz 07.07.2021. plkst. 16.00 elektroniski: https://www.mitto.me/govkopiba/pieteikties Papildu informācija pa tālruni 28636778, Daiga Baltiņa, LLKC Lopkopības nodaļa, konsultante lopkopībā.