Nutrinflow projekta 5.aprīļa darba grupas sanāksme

06/04/2016

Lai pasargātu Baltijas jūru no piesārņojuma, jāievieš tāda meliorācijas sistēma, kur saglabātos dzīvo organismu daudzveidība un notiktu ūdens pašattīrīšanās.
Projekta “NUTRINFLOW” ietvaros Latvijas un ārzemju partneri apmeklēja demonstrējuma vietas videi draudzīgu elementu ierīkošanai.
[fancygallery id=”4″ album=”62″]
nutrinflow_interreg_ERAF.