Palielināts finansējums zemes iegādei l/s produkcijas ražošanai

03/02/2016

Akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum” līdz 2015.gada 31.decembrim ir piešķīrusi 781 aizdevumu zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai par kopējo summu 39,60 miljoni eiro un ir noslēgti 774 līgumi par 38,80 miljoniem eiro. Speciālisti prognozē, ka 2016.gada februāra sākumā aizdevumiem paredzētie līdzekļi (40 miljoni eiro) būs apgūti un trūkstošā finansējuma dēļ būs jāpārtrauc jaunu iesniegumu pieņemšana. Lai zemes iegādē neveidotos pārrāvums, valdība otrdien, 2.februārī, apstiprināja zemes iegādes kreditēšanas programmas finansējuma palielināšanu par 15 miljoniem eiro.

Valdība lēma pagarināt aizdevuma termiņu no 20 līdz 30 gadiem,- to veicinājusi lauksaimniecībā izmantojamās zemes cenas palielināšanās. Savukārt aizdevumiem, kas izsniegti pēc 2016.gada 5.februāra, vairs netiks piemērots nosacījums par kredītprocentu likmes pieauguma kompensēšanu, ja tā palielinātos virs četriem procentiem gadā.

Jaunajiem lauksaimniekiem turpmāk vairs nebūs obligāti jāizmanto Valsts lauku tīkla konsultantu pakalpojumi. Jāpiebilst gan, ka jaunajiem lauksaimniekiem, kuri iesniegumu iesnieguši līdz 2016. gada 5. februārim, tiek saglabāts nosacījums par Valsts lauku tīkla konsultantu pakalpojumu izmantošanu.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.381 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

_____________________________

Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte,
ZM Sabiedrisko attiecību speciāliste