Par grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā

13/07/2021

Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātais likumprojekts “Grozījumi Dabas resursu likumā”, kas paredz:

 

1) noteikt jaunus dabas resursu nodokļa (turpmāk – DRN) objektus:

 • ogļūdeņražu ieguve;
 • tekstilizstrādājumi;
 • kūdra kā kurināmais;
 • plastmasu saturoši izstrādājumi un plastmasu saturoši zvejas rīki, kam nepiemēro ražotāja paplašinātās atbildības sistēmu;
 • riepas, ar ko ir aprīkoti transportlīdzekļi (uz kuriem neattiecas Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 3. panta pirmā daļa);
 • iepakojums no plastmasas un kompozīta iepakojums, kas pārskata periodā nav pārstrādāts;

2) papildināt nosacījumus atbrīvojuma no DRN samaksas piemērošanai attiecībā uz iepakojumu no plastmasas un kompozīta iepakojumu, noteikt paaugstinātas DRN likmes iepakojumam no putu polistirola  un plastmasas  putuplasta izejmateriāliem, kā arī noteikt DRN likmi kartona iepakojumam kā plastmasas iepakojumam;

3) paaugstināt DRN likmes par:

 • transportlīdzekļiem;
 • sadzīves un bīstamo atkritumu apglabāšanu;
 • dabas resursu ieguvi;

4) noteikt regulējumu ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas izveidei un piemērošanai tekstilizstrādājumiem;

5) precizēt DRN piemērošanas kārtību par:

 • daļiņu PM10 emisiju gaisā, nosakot DRN piemērošanu kopējām putekļu emisijām (PM);
 • baterijām un akumulatoriem, ievērojot jaunos veidus un formulējumus;

6) precizēt atbrīvojuma no DRN samaksas spēkā stāšanos laiku pēc līguma noslēgšanas ar depozīta sistēmas operatoru par dalību depozīta sistēmā;

7) precizēt prasības ārvalstu personai dalībai ražotāja paplašinātās atbildības sistēmā.

 

Lūdzam sniegt viedokli un komentārus, ja tādi rodas, līdz 19.jūlijam uz e-pastu: martins.trons@zemniekusaeima.lv

 

Likumprojekts

 

Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

 

Anotācijas pielikums nr. 1

 

Anotācijas pielikums nr. 2

 

Anotācijas pielikums nr. 3