Par sezonas laukstrādniekiem riska nodeva jāmaksā nebūs

15/07/2014

15.jūlijā valdība apstiprināja izmaiņas Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos “Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru, kā arī darbinieku prasījumu garantiju fondā un maksātnespējas procesa izmaksu segšanai ieskaitāmās nodevas daļu 2014.gadā”, kuru mērķis ir nodrošināt, lai par darbinieku, ar kuru nodibinātas darba tiesiskās attiecības un par kuru tiek maksāts sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis, darba devējam nav jāmaksā uzņēmējdarbības riska valsts nodeva.

.

Atbilstoši noteikumiem par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru darba devējs uzņēmējdarbības riska valsts nodevu maksā par katru darbinieku, ar kuru nodibinātas darba tiesiskās attiecības – par pārskata mēnesi līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam. Tomēr no pašlaik spēkā esošā tiesiskā regulējuma izriet: ja ar pieaugušu laukstrādnieku ir noslēgts uzņēmuma līgums, uzņēmējdarbības riska valsts nodeva nav jāmaksā. Savukārt ar bērnu vai pusaudzi, slēdzot obligāti noteikto rakstveida darba līgumu, ir jāmaksā arī uzņēmējdarbības riska valsts nodeva.

.

Tāpēc, lai neveidotos nevienlīdzība starp sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājiem, ar kuriem tiek noslēgts darba līgums, un tiem sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājiem, ar kuriem tiek noslēgts rakstisks vai mutisks uzņēmumu līgums, ir jāizdara grozījums, nosakot, ka par darbinieku, ar kuru nodibinātas darba tiesiskās attiecības un par kuru tiek maksāts sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis, darba devējam nav jāmaksā uzņēmējdarbības riska valsts nodeva.

.

Avots: Zemkopības ministrija