Par VAAD Nacionālās sēklu kontroles laboratorijas darbības izmaiņām

12/03/2021

Ņemot vērā Zemnieku saeimas biedru jautājumus par Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālās sēklu kontroles laboratorijas darbības izmaiņām, esam lūguši VAAD sniegt skaidrojumu par dienesta sēklu laboratoriju darbu.

 

Pēdējā laikā visa pasaule ļoti strauji mainās, palielinās lauksaimniecības intensitāte, attīstās augu aizsardzības metodes, un ļoti nozīmīga loma ir sēklas materiāla apstrādei ar moderniem un iedarbīgiem augu aizsardzības līdzekļiem.

 

Pēdējos gados sēklu sertifikācijas procesā ir būtiski palielinājies ar AAL apstrādātu sēklu apjoms. Savukārt sēklu analīžu veikšana saistīta ar darbinieku ciešu saskari ar šīm apstrādātajām sēklām, kas, neievērojot darba drošības prasības,  var atstāt negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību. Lai darbiniekiem nodrošinātu maksimāli drošu darba vidi, kā arī atbildīgi izturoties pret apkārtējas vides drošību un gaisa kvalitāti, jāveic būtiski kapitālieguldījumi laboratoriju iekārtās un telpu iekārtojumā, piemēram, ierīkojot kvalitatīvas gaisa atsūkšanas un filtrēšanas sistēmas. Šādas pārbūves un kapitālieguldījumus dienests var veikt tikai savā īpašumā esošajās ēkās.

 

Šobrīd dienests sēklu kvalitātes novērtēšanu veic četrās vietās – Nacionālajā sēklu kontroles laboratorijā (turpmāk – NSKL) Rīgā un trīs reģionālajos sēklu testēšanas punktos Saldū, Bauskā un Valmierā.  Atsevišķos reģionālajos sēklu testēšanas punktos darbs ir cikliski sezonāls – vasaras periodā ir ļoti mazs paraugu skaits.

 

Izvērtējot vairāku gadu paraugu plūsmu pa nedēļām, kā arī ņemot vērā nepieciešamos kapitālieguldījumus darba drošības sistēmu izveidei un ieguldījumus cilvēkresursu nomaiņā pēc esošo darbinieku pensionēšanās vecuma sasniegšanas, dienestā iekšēji tiek optimizēta sēklu paraugu plūsma:

  • visi ar AAL apstrādātie sēklu paraugi tiek analizēti NSKL, jo šī laboratorija izvietota dienestam piederošā īpašumā, kur ir iekārtota gaisa apmaiņas sistēma ar  lokālajām gaisa (putekļu) nosūces iekārtām darba vietās darbam ar sēklām, kas apstrādātas ar AAL;
  • no  01.07.2021. vairs netiks veikta sēklu testēšana Saldū;
  • visus sēklu paraugus no Kurzemes reģiona analizēs NSKL (līdz šim no Kurzemes reģiona uz NSKL tika sūtīti un analizēti pirmsbāzes un bāzes kategoriju un stiebrzāļu sēklu paraugi).

 

Paraugu nogādāšanai uz NSKL tiek izmantots VAS “Latvijas Pasts” kurjerdienests, kas savu darbu veic ļoti kvalitatīvi, ātri un atbildīgi. Kurjerdienesta pakalpojumi jau daudzus gadus sevi ir attaisnojuši, apkalpojot novadus, kuros jau ilgāk nekā 15 gadus nav sēklu testēšanas punktu.

 

Attiecībā uz NSKL darba organizāciju vēlamies norādīt, ka pēdējā gada laikā ir pārorientēts pakalpojumu  sniegšanas process no pakalpojumiem ārvalstu klientiem uz vietējo sēklu analīzēm. Šāda situācija bija izveidojusies periodā, kad sēklu sertifikācija Latvijā bija izteikti samazinājusies, un, lai nepazaudētu speciālistus, tika noslēgti sadarbības līgumi par sēklu kvalitātes analīžu veikšanu ar Dānijas uzņēmumiem DLF Trifolium un Vikima Seed. Šobrīd, lai atbrīvotu kapacitāti vietējo sēklu analīžu pakalpojuma sniegšanai, sadarbības līgumi netiek pagarināti. Regulāri tiek sekots līdzi darba apjoma pieaugumam. Izvērtējot iekšējos resursus, ir noslēdzies izsludinātais amatu konkurss, un jaunie darbinieki uzsākuši specifisko apmācību sēklkopības eksperta kvalifikācijas apguvei.

 

Attiecībā uz ziemāju sēklu paraugu analīžu veikšanas termiņiem vēlamies norādīt, ka katrs gads ir atšķirīgs, piemēram, 2020. gadā ražas novākšanas sezona bija 1–2 nedēļas vēlāka un līdz ar to straujāka, intensīvāka. Rezultātā divu nedēļu laikā vienlaicīgi visās sēklu testēšanas vietās nonāca ļoti liels sēklu paraugu daudzums. Iepriekšējos gados tas pats paraugu daudzums laboratorijās sāka nonākt agrāk, un plūsma vienmērīgi sadalījās četru nedēļu garumā.

 

Ņemot vērā ziemāju novākšanas un sēklu sagatavošanas sezonas neprognozējamību, VAAD lūdz laikus izmantot iespēju veikt atkārtotās kvalitātes analīzes ziemāju sēklu pārejas fondam. VAAD aicina šim procesam paredzēt laiku uzreiz pēc vasarāju sējas beigām – jūnijā, jūlijā, lai gada 32.–36. nedēļā (augusts un septembra sākums) maksimāli atbrīvotu  laboratorijas kapacitāti jaunās ziemāju ražas sēklu analīzēm.

 

Valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā dienests ļoti cenšas nodrošināt sēklu testēšanas pakalpojuma nepārtrauktību. Patlaban, lauksaimniecībā tik nozīmīgajā periodā, kad, gatavojot sēklas materiālu vasarāju sējai, tiek likti pamati šī gada ražai, lai kāda darbinieka inficēšanās gadījumā uz divām nedēļām netiktu pārtraukta sēklu testēšana, sēklu laboratorijās ir ieviesti epidemioloģiskie drošības pasākumi. Darbinieki ar kopīgām iekārtām strādā divās norobežotās plūsmās, kas, protams, nedaudz samazina laboratoriju kopējo kapacitāti.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, VAAD lūdz būt saprotošiem, ja analīžu rezultātu saņemšanas termiņi par dažām dienām pagarinās.

 

Ja jums ir radušies vēl kādi jautājumi, neskaidrības vai priekšlikumi saistībā ar Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālās sēklu kontroles laboratorijas darbības izmaiņām, lūdzam sazināties ar Mārtiņu Tronu.