Par vājpiena pulvera intervences iepirkumu 2018.gadā

09/02/2018

Informējam, ka 2018. gada 1. februārī stājās spēkā Eiropas Komisijas Regula Nr. 2018/147, kas paredz, ka 2018. gada intervences periodā (1. marts – 30. septembris) vājpiena pulvera iepirkums intervencē par fiksētu (intervences) cenu netiks veikts, atkāpjoties no vispārīgiem intervences nosacījumiem.

Tādējādi ar šo EK 2018. gadā ir atkāpusies no vispārīgajiem tirgus intervences iepirkuma nosacījumiem, saskaņā ar kuriem intervences periodā katru gadu par fiksētu cenu intervencē var iepirkt 109 000 tonnas vājpiena pulvera. Šādu soli EK spērusi, ņemot vērā apjomīgos uzkrātos vājpiena pulvera intervences krājumus (nepilni 400 000 tonnu), kuru pārdošana nesekmējas, un lai ierobežotu intervences krājumu tālāku palielināšanos.

Tai pat laikā, EK no 1. marta atvērs vājpiena pulvera iepirkšanu konkursa jeb tendera procedūrā. Tādējādi operatori, kas tomēr būs ieinteresēti vājpiena pulveri pārdot intervencē, varēs iesniegt savus konkursa piedāvājumus, norādot attiecīgo produkta daudzumu un vēlamo cenu. EK lems par iesniegto piedāvājumu akceptēšanu vai noraidīšanu. Pārdošanas konkursi jeb tenderi norisināsies reizi mēnesī, un konkursa piedāvājumus, sākot no marta, būs jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā līdz katra mēneša trešās otrdienas plkst. 11.00 (pēc Briseles laika). Lai piedalītos konkursā (tenderī), pirms piedāvājuma iesniegšanas nepieciešams iemaksāt nodrošinājumu 50 EUR/tonnu apmērā.

Papildus informējam, ka 2018. gada intervences periodā atbilstoši vispārīgajiem intervences iepirkuma nosacījumiem no 1. marta līdz 30. septembrim visiem ieinteresētajiem ES operatoriem būs pieejams iepirkums intervencē par fiksētu (intervences) cenu sviestam līdz 50 000 tonnu kopējā iepirktā daudzuma sasniegšanai. Intervences iepirkuma cena sviestam ir 2217,51 EUR/tonnu apmērā. Arī šajā gadījumā nepieciešams nodrošinājums 50 EUR/tonnu apmērā. Sviesta pārdošanas piedāvājumi iesniedzami Lauku atbalsta dienestā.

Vairāk informācijas Lauku atbalsta dienesta mājas lapā ŠEIT!