Par zemes reverso nomu

09/04/2018

Altum kā Latvijas zemes fonda pārvaldītājs kopš pērnā gada novembra piedāvā lauksaimniekiem iespēju pārdot fondam lauksaimniecības zemi ar nomas un atpakaļpirkuma tiesībām pārdevējam. Pakalpojuma mērķis ir sniegt saimniecībām to attīstībai nepieciešamo finansiālo atbalstu un nodrošināt finanšu situācijas stabilizēšanu gadījumos, kad nav iespējams saņemt aizdevumu komercbankās.

Piecu mēnešu laikā reversajā nomā Zemes fondam ir pārdoti 32 īpašumi 560 ha platībā. Lauksaimniekiem jaunā atbalsta veidā ir izsniegti jau 1,7 miljoni EUR.

Darījumu ziņā aktīvākie līdz šim bijuši Jelgavas, Dobeles, Rundāles, Jēkabpils, Ventspils, Saldus un Limbažu novadi.

Šobrīd reversās nomas darījumu aktivitāte pieaug, jo saimniecībām ir vajadzīgi apgrozāmie līdzekļi pavasara darbiem.

Reversās nomas darījumos Zemes fonds īpašumu iegādājas par cenu, kas atbilst īpašuma vidējai tirgus cenai pārdošanas brīdī mīnus 10%. Īpašuma nomas cena gadā ir 5% no pirkuma summas, nomas maksa tiek sadalīta četros vienādos maksājumos. Nomas ar atpakaļpirkumu termiņš ir pieci gadi, savukārt saimniecība īpašumu atpirkt var par cenu, kāda ir īpašuma tirgus vērtība brīdī, kad īpašums tiek pārdots Zemes fondam. Tādējādi saimniecībai jau reversās nomas darījuma brīdī ir zināma cena, par kādu tā varēs savu īpašumu atpirkt, un šo cenu neietekmēs nekustamā īpašuma tirgus cenu svārstības.

Avots: Altum