Pēdējais brīdis, lai pieteiktos platību maksājumiem

19/05/2015

Atgādinām, ka piektdien (22.05.) beidzās pieteikšanās platību maksājumiem.
Ja vēl nav izdarīts, mudinām pasteigties!
Iesniegumiem, kuri būs iesniegti pēc 22.maija, tiks piemērots 1% atbalsta apjoma samazinājums par katru nokavēto darba dienu. Pēdējais iesniegumu iesniegšanas datums ar kavējuma sankcijām ir 15.jūnijs.
Sīkāka informācija LAD MĀJASLAPĀ.