Piedalījāmies sanāksmēs Briselē

20/03/2019

Trešdien, 20. martā ZSA ārpolitikas eksperts Valters Zelčs Briselē piedalījās Roberta Zīles (Nacionālās Apvienības saraksta kandidāts Nr.1  Eiroparlamenta vēlēšanās kurš, ievēlēšanas gadījumā, plāno darboties Eiropas Parlamenta lauksaimniecības komitejā) un ZM parlamentārā sekretāra Jāņa Grasberga organizētajā sanāksmē, kurā tika uzaicināts arī Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komitejas ziņotājs par KLP likumdošanas priekšlikumiem John Bryan un Īrijas lauksaimnieku apvienības direktors Mr.Liam MacHale. Šajā sarunā piedalījās arī ZM ministra padomnieks Aivars Lapiņš, nozares padomniece Dace Arāja, LBLA valdes priekšsēdētājs Gustavs Norkārklis, kā arī Baltijas kolēģi Roomet Sormus (Igaunija) un Mindaugas Maciulevičius (Lietuva). Kopīgi tika pārrunātas KLP aktualitātes, un skaidri izteikts Latvijas viedoklis par Tiešo maksājumu apmēru, Lauku attīstības finansējumu, un virkni nepieņemamu jauno prasību. Jāatzīst, ka John Bryan ļoti labi izprot Baltijas valstis, kā arī EESK pozīcija uzsver nepieciešamību KLP finansējumu starp dalībvalstīm izlīdzināt, tomēr galvenā cīņa ir pašu Baltijas lauksaimnieku un politiķu rokās.

Dienas otrajā daļā šaurākā lokā tikāmies  ar COPA-COGECA ģenerālsekretāru Pekku Pesonenu. Jāatzīst, ka Zemnieku saeimas aktīvā darba dēļ, Pesonens ļoti labi zina un izprot Latvijas un Baltijas lauksaimnieku problēmas un vēlmes jaunajā plānošanas periodā. Tomēr šai sarunai bija liela stratēģiska nozīme, jo ģenerālsekretārs sniedza savu redzējumu un viedokli par to, ar kādiem līdzekļiem Latvija var panākt lielāku finansējumu nākošajā plānošanas periodā. Jāpiemin, ka Pekka Pesonen pēc tautības ir soms, un arī Somija ilgu laiku saņēma atbalstu, kurš ir krietni zem vidējā ES līmeņa.