PLATĪBU MAKSĀJUMU iesniegums jāiesniedz līdz 15.maijam

08/05/2014

Lauku atbalsta dienests turpina pieņemt Platību maksājumu iesniegumus gan Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), gan arī papīra formātā. Līdz 2014.gada 1.maijam LAD kopumā bija saņēmis 12800 pieteikumus; 5040 no tiem tika iesniegti EPS, bet 7760 – papīra formātā.

.

Atgādinām, ka tiem lauksaimniekiem, kas pieteikumus līdz 1.maijam bija iesnieguši EPS, šogad divu maksājumu avansus – pārejas posma valsts atbalsta (atdalītais PPVA par platībām (APL) un atdalītais PPVA par laukaugu platībām (ALA)) – izmaksās ātrāk, nekā tas ir citus gadus. Parasti izmaksas tiek veiktas jūlijā, bet šogad – maija mēnesī līdz 1.jūnijam. Tiem lauksaimniekiem, kas arī tagad turpina iesniegumus iesniegt EPS, avansi tiks izmaksāti pēc iespējas ātrāk un operatīvāk.

.

Tie lauksaimnieki, kas pieteikumus līdz 1.maijam iesniedza papīra formātā vai arī tos iesniedz papīra formātā pēc 1.maija, avansu izmaksas tiks uzsāktas jūnijā.

.

ATCERATIES: aizpildītu Platību maksājumu iesniegumu 2014.gadam (arī iesnieguma pielikumi, ja ir aktīvas agrovides pasākumu saistības) un lauku bloku kartes ar precīzi iezīmētām platībām LAD jāiesniedz līdz 2014.gada 15.maijam. Dokumenti tiks pieņemti arī līdz 9.jūnijam (ieskaitot), taču piemērojot 1% atbalsta apjoma samazinājumu par katru nokavēto darba dienu pēc 15.maija, bet šādu praksi neiesakām piekopt!