Projekta WATERDRIVE seminārs “Labā prakse palieņu pļavu apsaimniekošanai”

25/08/2021

25. augustā Zemnieku saeima kopā ar Jelgavas novada pašvaldību rīkoja labas prakses semināru par palieņu pļavu atjaunošanu, saglabāšanu un kopšanu. Semināra mērķis bija veicināt dialogu starp zemes īpašniekiem un pašvaldību un valsts iestādēm, lai veicinātu upju palieņu teritoriju apsaimniekošanu un pilnveidotu zināšanas pļavu kopšanas jomā.

 

Pasākuma ietvaros Dr.arch., docente, ainavu arhitekte Madara Markova pastāstīja plašāk par ekosistēmu pakalpojumu novērtējumu Svētes upes baseinā. Projekta “Atbildīga ūdens resursu apsaimniekošana lauku attīstībai vietējā līmenī un Baltijas jūras reģionā (WATERDRIVE)” nr. RO94 vadītāja asistents Ingars Rozītis iepazīstināja ar Jelgavas novada pašvaldības projekta aktivitātēm, rezultātiem un atbalsta instrumentiem.

 

Turpinājumā Dr.sc.ing, profesors, vadošais pētnieks Ainis Lagzdiņš plašāk pastāstīja par ūdeņu kvalitātes monitoringu un ģeotelpiskās informācijas izmantošanu augu barības vielu zudumu novērtēšanu Svētes upes baseinā. Savukārt Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas Dabas aizsardzības daļas vadītājs Kārlis Lapiņš klausītājiem pastāstīja – kā zemes īpašniekam saimniekot dabai draudzīgāk. Noslēgumā Zemnieku saeimas lauksaimniecības eksperte Iveta Grudovska pastāstīja plašāk par ūdensteču buferzonām.