Projekta WATERDRIVE seminārs “Labā prakse palieņu pļavu apsaimniekošanai”

20/08/2021

Jelgavas novada pašvaldība ielūdz uz labas prakses semināru palieņu pļavu atjaunošanā, saglabāšanā un kopšanā. Pasākuma mērķis ir veicināt dialogu starp zemes īpašniekiem un pašvaldību un valsts iestādēm ar mērķi veicināt upju palieņu teritoriju apsaimniekošanu un pilnveidot zināšanas pļavu kopšanas jomā un citos pasākumos, kas nodrošina ūdeņu aizsardzību un saglabāšanu. Pasākuma norises valoda – latviešu!

 

Pasākuma norise semināra daļai paredzēta ZOOM platformā 25.augustā. Nākamā dienā, 26.augustā, būs iespēja klātienē iepazīties ar palieņu pļavu atjaunošanas tehnikas demonstrējumu un agrotehnisko pasākumu kopumu pļavu atjaunošanai tādā līmenī, lai jau pēc trīs gadiem atjaunotos tām raksturīgo augu sugu augšanas apstākļi un būtu iespējams pļavu apsaimniekot – iegūt sienu.

 

Dalību 25. augusta zoom semināram reģistrē ŠEIT! Pēc reģistrācijas saņemsi unikālo saiti, lai 25. augustā varētu pieslēgties semināram.

 

PROGRAMMA 25.08.2021.

10:00-10:15 Jelgavas novada domes priekšsēdētaja Ziedoņa Caunes uzruna

10:15-10:35 Ekosistēmu pakalpojumu novērtējums Svētes upes baseinā (Dr.arch., docente, ainavu arhitekte Madara Markova)

10:15-10:35 Jelgavas novada pašvaldības projekta aktivitātes un rezultāti/ atbalsta instrumenti (Projekta “Atbildīga ūdens resursu apsaimniekošana lauku attīstībai vietējā līmenī un Baltijas jūras reģionā (WATERDRIVE)” nr. RO94 vadītāja asistents)

10:35-10:50 Ūdeņu kvalitātes monitoringa un ģeotelpiskās informācijas izmantošana augu barības vielu zudumu novērtēšanā Svētes upes baseinā (Dr.sc.ing, profesors, vadošais pētnieks Ainis Lagzdiņš)

10:50-11:00 Pārtraukums

11:00-11:20 Daru dabai labu jeb kā zemes īpašniekam saimniekot dabai draudzīgāk (DAP Dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode)

11:20-11:40 Par un ap ūdensteču buferzonām (Zemnieku saeimas lauksaimniecības eksperte Iveta Grudovska)

11:30-12:00 Diskusijas

 

PROGRAMMA 26.08.2021.

Pulcēšanās pl. 10.00 pie Jēkabnieku kultūras nama, tad dosimies uz ~1 km attālo demonstrācijas vietu

10:00-12:00 Lauka demonstrējums palieņu pļavu kopšanā

12:00-12:30 Diskusijas un kafijas pauze pie Jēkabnieku kultūras nama

 

Lūdzam dalību 26.augusta pasākumam reģistrēt līdz š.g. 23.augustam uz e-pastu:

ingars.rozitis@jelgavasnovads.lv