PVD informē: Latvijā meža un mājas cūkām konstatēts Āfrikas cūku mēra vīruss

27/06/2014

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), veicot pastiprinātas mājas un meža cūku laboratoriskās pārbaudes, ir konstatējis, ka Latvijas pierobežā, dažus metrus no robežas ar Baltkrieviju, 3 meža cūkām apstiprināta Āfrikas cūku mēra (ĀCM) vīrusa klātbūtne. Tāpat ĀCM klātbūtne apstiprināta 3 mājas cūkām piemājas saimniecībā Krāslavas novadā 6 km attālumā no robežas ar Baltkrieviju. Šobrīd laboratoriski tiek pārbaudītas vēl 3 atrastās nobeigušās meža cūkas.

.

Par pierobežā atrastajām beigtajām meža cūkām PVD informēja Valsts robežsardze. PVD inspektori nekavējoties izbrauca uz norādīto vietu, noņēma paraugus laboratoriskajai izmeklēšanai un likvidēja meža cūku līķus, tos sadedzinot.

Pēc slimības atklāšanas, PVD nekavējoties ir uzsācis slimības apkarošanas pasākumu ieviešanu, nosakot karantīnas zonas, lai nepieļautu slimības tālāku izplatīšanos.

Ap skarto novietni trīs kilometru rādiusā noteikta aizsardzības zona, bet desmit kilometru rādiusā – uzraudzības zona. Šajās teritorijās pastiprināti tiek kontrolēta mājas un meža cūku veselības stāvoklis. Karantīnas zonās pastiprināti tiks kontrolēta arī dzīvnieku transporta līdzekļu kustība.

 .

Aizsardzības un uzraudzības zonā:

1. PVD sācis pārbaudīt visas saimniecības, kurās tiek turētas cūkas un ņem cūku asins paraugus laboratoriskai izmeklēšanai. Cūku īpašniekiem nekavējoties jāinformē PVD par saslimušām vai mirušām cūkām!

2. Ir aizliegts pārvietot cūkas no saimniecības uz saimniecību, kā arī izvest cūkas un cūkgaļu ārpus aizsardzības zonas vismaz 40 dienas pēc slimības skartās saimniecības dezinfekcijas.

3. Bez PVD inspektora atļaujas nedrīkst pārvietot arī citus mājdzīvniekus.

4. Pēc cūku un iespējami inficēto materiālu pārvadāšanas, nekavējoties jāveic transportlīdzekļu dezinfekcija. No aizsardzības zonas drīkst izbraukt tikai dezinficēti transportlīdzekļi.

5. Jebkurai personai, kura ierodas vai atstāj aizsardzības zonā esošu saimniecību, kurā tiek turētas cūkas, jāievēro biodrošības pasākumi – jāizmanto vienreiz lietojamais apģērbs un jāveic apavu un roku dezinfekcija.

Tā kā ĀCM saslimšanas gadījumi konstatēti teritorijā, kura jau kopš 2012.gada noteikta kā klasiskā cūku mēra inficētā teritorija un tai jau šobrīd ir noteikti tirdzniecības ierobežojumi attiecībā uz dzīvām cūkām un cūkgaļu, papildus ierobežojumi ES teritorijā ir maz ticami, tomēr grūti paredzēt trešo valstu reakciju.

PVD atgādina, ka Āfrikas cūku mēris ir bīstama, ļoti lipīga vīrusa izraisīta saslimšana cūku dzimtas dzīvniekiem. Dzīvnieku novietnē, kurā slimība konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks, tādēļ šīs slimības uzliesmojums dzīvnieku turētājiem nes lielus ekonomiskos zaudējumus. Āfrikas cūku mēris nav bīstams cilvēkiem.

Atgādinām, ka visiem cūku turētājiem Lauksaimniecības datu centrā ir jāveic novietnes un cūku reģistrācija, kā arī regulāri jāziņo par turēto cūku skaitu. Lūgums visiem, kuri to nav izdarījuši, nekavējoties nosūtīt vajadzīgo informāciju vai sazināties ar Lauksaimniecības datu centra speciālistiem. Saslimšanas konstatēšanas gadījumā tie, kuri nebūs veikuši cūku reģistrāciju, nevarēs pretendēt uz zaudējumu kompensāciju.

.

PVD aicina:

– medniekus ziņot veterinārārstam vai PVD pārvaldei par katru beigtu vai aizdomīgu mežacūku. Visas aizdomu gadījumu izmeklēšanas izmaksas sedz PVD;

– par jebkuru cūkas saslimšanas, nobeigšanās gadījumu aicinām ziņot PVD un apkalpojošam veterinārārstam! Ātra un atbildīga saimnieka rīcība var pasargāt citas dzīvnieku novietnes no ĀCM, tāpēc PVD atgādina – ja cūkas izskatās neveselas, nekavējoties jāinformē veterinārārsts un/ vai sava reģiona PVD pārvalde.

.

PVD ieteikumi mājas cūku turētājiem:

PVD aicina mājas cūku turētājus, it īpaši Latgales reģionā dzīvojošos, reģistrēt cūkas, sekot līdzi cūku veselības stāvoklim un nekavējoties informēt veterinārārstu, ja cūkas izskatās neveselas vai nobeidzas.

Slimības ierosinātāju no novietnes uz novietni var pārnest ar piesārņotu barību, ūdeni, inventāru, apģērbu un transporta līdzekļiem, termiski neapstrādātām, cūkgaļu saturošām virtuves ēdienu atliekām.

Lai pasargātu mājas cūkas no Āfrikas cūku mēra un  klasiskā cūku mēra, PVD atgādina:

1. Cūkas jātur iekštelpās; nedrīkst pieļaut to kontaktu ar mežacūkām.

2. Cūkām nedrīkst izbarot nomedīto mežacūku gaļas atliekas un virtuves atkritumus.

3. Cūku novietnē nevajag ielaist nepiederošas personas vai arī jāparūpējas par vienreiz lietojamo apģērbu.

4. Apģērbu, kas valkāts medībās, nedrīkst vilkt, dodoties apkopt cūkas.

5. Pie ieejas novietnēs jāizvieto dezinfekcijas paklāji.

6. Regulāri jāveic deratizācija.

.

Saite uz PVD informatīvo video materiālu un aktuālā informācija PVD mājaslapā www.pvd.gov.lv

.

PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Anna Joffe