Rūpējoties par ūdens kvalitāti, Latvijas lauksaimnieki ierīkos vairāk nekā 30 tūkstošus kilometrus buferjoslu

12/06/2023

Sekojot Eiropas Savienības zaļajam kursam, Latvijas lauksaimnieki nākošo 5 gadu laikā plāno ieviest vismaz 30 000 kilometrus buferjoslu, lai sargātu ūdens resursus no barības vielu noplūdes tajos.

 

Tā kā buferjoslas līdz šim nav bijis plaši izplatīts pasākums, un zemnieki tās primāri veidojuši pēc brīvprātības principa, daudziem nav skaidri to izveidošanas un uzturēšanas pamatprincipi. Šī iemesla dēļ biedrība Zemnieku Saeima šā gada 15.jūnijā aicina lauksaimniekus uz lauku dienu “Buferjoslas – kur, kādēļ un kā apsaimniekot?”, kas notiks Īles pagastā. Pasākumā notiks informācijas apmaiņa, dažādu tehniku demonstrējumi un konsultācijas, kas palīdzēs lauksaimniekiem izvēlēties labākās metodes un tehnoloģijas jauno prasību izpildei un pielāgošanai katrai konkrētajai vietai.

 

Zemnieku saeimas valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja-Burmistre: “Latvija ir ūdeņiem bagāta zeme, jo, neskatoties uz lielo sausumu, ko šobrīd piedzīvojam, kopumā pie mums gadā nolīst vairāk nekā iztvaiko. Tieši tādēļ, domājot par to, kā lauksaimniekiem kļūt videi draudzīgākiem, pirmā doma, kas nāca prātā bija ūdens aizsardzība. Gan no kūtsmēsliem, gan minerālmēsliem, gan arī no vienkārši nemēslotas augsnes var veidoties virszemes barības vielu noplūdes – primāri slāpekļa un fosfora savienojumi. Tas, savukārt, tālāk nonāk grāvjos, upēs, ezeros un Baltijas jūrā, veicinot to aizaugšanu. Lai to novērstu, zemnieki ir apņēmušies nākošo 5 gadu laikā gar upēm un grāvjiem veidot buferjoslas vairāk nekā 30 000 kilometru garumā. Šo joslu garums būs līdzvērtīgs attālumam no Latvijas līdz Austrālijai un atpakaļ.’’

 

Lauku dienas pirmā daļa notiks Īles Tautas namā, kur pasākumu atklās zemkopības ministrs Didzis Šmits un Zemnieku Saeimas valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš. SIA “Latvi Dan Agro” valdes priekšsēdētājs Ilvars Strazdiņš iepazīstinās ar saimniecībā īstenotajiem “zaļajiem” pasākumiem, tai skaitā buferjoslu izveidi un pieredzi. Tālāk LVĢMC pārstāvis Jānis Šīre stāstīs par projekta LIFE GoodWater IP uzdevumiem un pirmajiem secinājumiem. Zemkopības ministrijas pārstāvji lauksaimniekiem skaidros, kāda loma zaļo mērķu sasniegšanā ir buferjoslām.

 

Savukārt pasākuma otrajā daļā notiks projekta LIFE GoodWater IP buferjoslu demonstrējums Īlē, Latvijas Dabas fonda pārstāvji skaidros buferjoslu nozīmi dabas vērtību saglabāšanā, kā arī lauku dienā dalībnieki varēs apskatīt demonstrējamo tehniku un pakonsultēties ar tehnikas tirgotājiem.

 

Obligāta iepriekšējā pieteikšanās līdz 14.jūnijam, aizpildot elektronisko reģistrāciju https://forms.gle/J9tEpMhQRhT8a1HL6

 

Nories vieta:

Lauku dienas pirmā daļa notiks Īles Tautas namā (Īle, Īles pag., Dobeles novads) no 10.00.

Lauku dienas otrā daļa/demonstrācijas notiks pie Sesavas upes https://maps.google.com/?q=56.556969,23.066956