Seminārs-demonstrējums – Pirmās šķidrmēslu paskābināšanas iekārtas demonstrējums Latvijā

27/04/2018

Biedrība “Zemnieku saeima” 26.aprīlī Auces novada Īlē aicināja apmeklēt pirmās šķirdmēslu paskābināšanas iekārtas demonstrējumu Latvijā. 

Slāpekļa zudumi no lopkopības ir gan ekonomiski, gan ekoloģiski nevēlami. Kūtsmēslu paskābināšana, izmantojot sērskābi, ir labs veids, kā šīs emisijas samazināt, jo skābināšanas procesā gaistošais NHtiek pārvērsts stabilākajā NH4, kā arī šķidrmēslos palielinās sēra daudzums, kas ir ļoti būtisks augstas un kvalitatīvas ražas nodrošināšanai. Būtisks ieguvums no kūtsmēslu skābināšanas ir arī tas, ka tiek novērsta kūtsmēsliem raksturīgā smaka, kas parasti izplatās izkliedes laikā, tas arī ir uzskatāms pierādījums amonija emisiju samazināšanai.

Pasākuma ievadā par “Šķidro kūtsmēslu paskābināšanu Baltijas jūras reģionā” informēja biedrības “Zemnieku saeima” lopkopības eksperts Raimonds JakovickisPREZENTĀCIJA

Turpinājumā LLKC Inženiertehniskās nodaļas vadītājs Jānis Kažotnieks iepazīstināja ar šķidrmēslu paskābināšanas pamatideju, izmantojamo tehniku un sagaidāmiem rezultātiem. PREZENTĀCIJA

Savukārt LLKC Augkopības konsultante Laura Kirsanova informēja par kūtsmēslu skābināšanas agronomiskiem ieguvumiem. PREZENTĀCIJA

Semināra noslēguma daļa LLU Meža un ūdens resursu zinātniskās labaratorijas pētniece Inga Grīnfelde, informēja par amonjaka mērījumu iespējām lauka apstākļos, izmantojot lāzerspektroskopijas iekārtu Picarro G2508. PREZENTĀCIJA

Pasākums notiek projekta “Baltic Slurry Acidification” ietvaros.

Projekta partneri no Latvijas: SIA “Lauku Agro”, SIA “Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centrs” un biedrība “Zemnieku saeima”.

PROGRAMMA

PRes_Aprīļa beigās tiks demonstrēta pirmā šķidrmēslu paskābināšanas iekārta Latvijā

iekārta


20180426_13275720180426_132749 20180426_132420

Baltic_Slurry_Interreg_bigger_EU_logo_print_Easy-Resize.com