Seminārs par videi draudzīgu elementu ieviešanas stratēģiju graudaugu audzētājiem

18/02/2017

2017.gada 17.februārī  Zemnieku saeimas augkopji diskutēja par nākotnes izaicinājumiem graudkopībā. Sanāksmes dalībnieki vienojās, ka ir daudz dažādu risinājumu, kā problēmas risināt pašu spēkiem, piemēram, kā gūt augstākas ražas un noturēt labākos darbiniekus. Taču katrs individuāls saimnieks var justies bezspēcīgs tādu izaicinājumu, kā nestabilais Latvijas zemes tirgus un nodokļu politika, priekšā. Daudz tika diskutēts par vajadzību plānot graudkopības ieņēmumus vismaz 10 gadiem uz priekšu, lai varētu iegādāties nepieciešamos resursus saimniekošanai – zemi, tehniku un pirmapstrādes iekārtas un ēkas. Taču šī brīža politikas plānošana ne tikai Latvijā, bet arī kopējā ES rada bažas par ilgtermiņa attīstības stratēģiju. Izmaiņas tiešmaksājumos – zaļināšanas dīvainās prasības, pesticīdu ierobežošana un SEG emisiju samazināšana no lauksaimnieciskās darbības, rada spriedzi un nedrošību par nākotni. Lai gan sākotnēji secinājumi var šķist diezgan drūmi, graudkopji ir apņēmības pilni pacīnīties par savu vietu Latvijas lauksaimniecībā ilgtermiņā un atzina, ka šādas “prāta vētras” ir ļoti izglītojošas – proti, ar savu problēmu tu neesi viens/-a!
Darba kārtība
nutrinflow_interreg_ERAF.