Seminārs – Šķidrmēslu izmantošanas tehnoloģijas

22/10/2016

2016.gada 20.oktobrī Bikstos, Dobeles novadā, norisinājās seminārs par šķidrmēslu izmantošanas tehnoloģijām.
Semināra pirmajā daļā ZSA pārstāve Zanda Melnalksne dalībniekus informēja par normatīvajām prasībām organiskā mēslojuma un šķidrmēslu pielietošanai Latvijā, kā arī iepazīstināja ar Baltic Slurry Acidification projekta aktivitātēm. Semināra tālākajā gaitā Jānis Kažotnieks (LLKC) prezentēja WP3 grupas aktivitātes, skābināšanas iekārtas un demonstrējumus. Semināra noslēguma daļā norisinājās diskusija un tika atbildēts uz interesējošiem jautājumiem.
Baltic_slurry_acidification_BSA