Sveiciens Z/S “Vecsiljāņi”!

09/07/2015

Šodien apbalvots starptautiskā konkursa „Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 2015″ Latvijas finālists – Z/S „Vecsiljāņi”, kur saimnieko Juris Sprukulis. Konkurss, kas tiek organizēts visās Baltijas jūras reģiona valstīs, izceļ labas un Baltijas jūrai draudzīgas lauksaimniecības prakses piemērus, kas samazina Baltijas jūras eitrofikāciju, jeb aizaugšanu. 
Z/S „Vecsiljāņi” pārstāvēs Latviju reģionālā līmenī, sacenšoties ar citu Baltijas jūras reģiona valstu finālistiem un pretendēs uz titulu “Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 2015″ un naudas balvu 10 000 eiro. Reģionālais uzvarētājs tiks nosaukts jau tradicionālās konferences „Zaļāka lauksaimniecība zilākai Baltijas jūrai” laikā šī gada novembrī Vācijā. Jāatgādina, ka godpilno “Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 2014” titulu deviņu Baltijas jūras reģiona valstu konkurencē pagājušajā gadā ieguva zemnieku saimniecība “Mežacīruļi” no Latvijas. Tas bija pirmais gads, kad kāda saimniecība no Latvijas tika novērtēta tik augstu reģionālā mērogā.
“Efektīva resursu izmantošana, produkta pievienotā vērtība un siltumnīcas efekta gāzu emisiju ietekmes uz vidi mazināšana ir atslēgas vārdi šodienas biznesa sektorā, ar ko sastopamies z/s “”Vecsiljāņi” ražošanas procesā. Tāpat ļoti atzinīgi vērtējam, ka uzņēmums ir atvērts plašākai publikai un dalās ar dažādām interešu grupām ar savu labo praksi. Priecājamies par “Vecsiljāņu” uzvaru un novēlam turpmākus panākumus,” saka Pasaules Dabas Fonda direktors Jānis Rozītis.
Saimniecība “Vecsiljāņi” lieliski demonstrē, ka videi draudzīga ražošana iet roku rokā ar efektivitāti. “Gada lauksaimnieka tituls mums nozīmē ļoti daudz, mēs vienmēr esam strādājuši ar cieņu pret Latvijas dabu un apziņu, ka šajā pasaulē neesam vienīgie”, uzsver saimnieks Juris Sprukulis. “Mūsu saimniecībā visas nozares viena otru papildina, ražošana ir sakārtota un ieviešot videi draudzīgus lauksaimniecības tehnoloģiju risinājumus, kā piemēram jaunas biogāzes un šķidrmēslu izkliedes tehnoloģijas, “Vecsiljāņi” iegūst arī visefektīvākās mūsdienu tehnoloģijas ”.
“Zemnieku saeima ir gandarīta par konkursa pieaugošo atpazīstamību ne tikai sabiedrības, bet arī pašu lauksaimnieku vidū,” stāsta biedrības “Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētaja vietniece Maira Dzelzkalēja. “Ar katru gadu saimnieku pulks kļūst arvien dažādāks, to piedāvātie efektīvas saimniekošanas risinājumi interesantāki. Priecē, ka, neskatoties uz smago situāciju piena lopkopībā, jau otro gadu laureāts ir tieši šī sektora pārstāvis, kurš rezultātu ir sasniedzis pateicoties efektīvām ražošanas metodēm, kā arī, mazinot saimniekošanas negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. Sveicam visus konkursa dalībniekus, kuri ir nozares profesionāļi un vienmēr ir atvērti jaunām idejām.”
Z/S „Vecsiljāņi” izveidota 1991. gadā, tā atrodas Kokneses novada Bebru pagastā, Daugavas sateces baseinā. Saimniecība nodarbojas ar piena, siera (“Ievas siers)”, elektroenerģijas un augkopības produkcijas ražošanu – nozares viena otru papildina, tādējādi ļaujot efektīvi izmantojot resursus. Šobrīd “Vecsiljāņos” tiek nodarbināti 47 cilvēki.
Konkursu organizē Pasaules Dabas Fonds kopā ar partneriem visās Baltijas jūras reģiona valstīs. Latvijā konkursa partneris ir Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs.