Termiņi saistībā ar VAAD

22/01/2015

1) Mēslošanas līdzekļu gada pārskatus jāiesniedz līdz 31.janvārim

Atgādinām, ka saskaņā ar Mēslošanas līdzekļu aprites likuma 5.panta pirmās daļas 2.punktu, mēslošanas līdzekļu ražotājs, šo līdzekļu maisījumu gatavotājs un ievedējs katru gadu līdz 31. janvārim VAAD iesniedz ziņas par iepriekšējā gadā tirdzniecībai ražotajiem vai ievestajiem mēslošanas līdzekļiem (ar EK marķējumu vai bez tā) vai sagatavotajiem to maisījumiem (norāda mēslošanas līdzekļa veidu, nosaukumu un daudzumu).

Pārskata veidlapas ir pieejamas šeit: Mēslošanas līdzekļi un mēslošanas plāni

Sagatatavotos pārskatus jāiesniedzt VAAD Agroķīmijas departamentā (Lielvārdes ielā 36/38, Rīgā, LV-1006) vai pa e-pastu: dainis.levans@vaad.gov.lv.

2) Pārskats par komersanta izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem 2014.gadā jāiesniedz līdz 1.aprīlim

Atgādinām, ka saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 8.panta piekto daļu komersantiem, kas izplata augu aizsardzības līdzekļus, katru gadu līdz 1.aprīlim Valsts augu aizsardzības dienestā jāiesniedz informācija par iepriekšējā kalendārā gadā gala lietotājam izplatīto augu aizsardzības līdzekļu apjomiem.

Lai atvieglotu pārskatu iesniegšanas procedūru, Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (LAD EPS) tiek piedāvāts e-pakalpojums „Pārskats par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem”. Šajā sistēmā datus iespējams ievadīt gan manuāli, gan lielāku datu apjoma ievadei izmantot CSV faila ielādi.

Pārskatus Valsts augu aizsardzības dienestā iespējams iesniegt arī kā līdz šim, izmantojot Valsts augu aizsardzības dienesta izstrādāto pārskata veidlapu jeb datus iesniedzot brīvā formā. Pārskata oriģināls jānosūta pa pastu vai jāiesniedz klātienē jebkurā Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālajā nodaļā, vēlams tajā, kuras teritorijā reģistrēta komersanta juridiskā adrese. Pārskata elektroniskā versija tiek pieņemta tikai tad, ja tā parakstīta ar elektronisko parakstu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Elektroniskā versija jānosūta pa e-pastu tam Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālas nodaļas vadītājam, kura teritorijā atrodas komersanta juridiskā adrese jeb uz info@vaad.gov.lv.
Pārskata veidlapa pieejama šeit: Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšana.