Tiekamies semināros, jau ŠONEDĒĻ

05/10/2015

Ramava_Lauksaimniecibas_tehnika_2015

Biedrība ”Zemnieku saeima” aicina uz semināru:

“ZEMES ATGRIEŠANA LAUKSAIMNIECISKAJĀ RAŽOŠANĀ”
Norises vieta: Izstāžu kompleksaRāmava semināru zāle
Norises laiks: 09.10. 2015. no pulksten 13.30 – 15.30
Seminārs tiek organizēts sadarbībā ar: SIA A.M.L., Izstāžu komplekss “Rāmava”
DARBA KĀRTĪBA

  • LIZ atgriešana lauksaimnieciskajā ražošanā, esošā situācija un izaicinājumi – Zemnieku saeima Mārtiņš Trons
  • Mūsdienīgi risinājumi meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai, ietverot potenciālos atbalstus – Meliorācijas departamenta vadītājs Edgars Griķītis
  • Pareiza lauku mēslošana un apsaimniekošana – VAAD agroķīmijas departamenta vadītāja Skaidrīte Rulle
  • Paneļdiskusija: Praktiskā pieredze apauguma novākšanai no LIZ un meliorācijas sistēmu uzturēšanā”. Piedalās: Juris Lazdiņš, z/s Lazdiņi; Gints Gžibovskis, z/s “Lācīši”; Gunvaldis Sproģis, z/s “Joži”. Diskusiju vada Mārtiņš Trons
  • Video no lauku dienām z/s “Joži”

 
 
 

Biedrība ”Zemnieku saeima” aicina uz semināru:

“GOVJU ĒDINĀŠANAS RISINĀJUMI KRĪZES APSTĀKĻOS”
Norises vieta: Izstāžu kompleksaRāmava semināru zāle
Norises laiks: 10.10. 2015. no pulksten 10.45 – 12.45
Seminārs tiek organizēts sadarbībā ar: SIA A.M.L., Izstāžu komplekss “Rāmava”
 DARBA KĀRTĪBA

  • Par 2016. gada plānotajiem ES tiešmaksājumiem un par ES 8.5 milj. sadales kritērijiem – ZM Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktora vietnieks Z. Ķikāns;
  •  Par sagatavotās lopbarības kvalitāti un slaucamo govju ēdināšanu krīzes apstākļos – LLKC lopkopības nodaļas vadītāja S. Dreijere
  •  Par slaucamo govju ēdināšanas variantiem un ekonomiskajiem ieguvumiem – A/ S Dimela Veta Latvija valdes locekle Dr. Vet. Vita Būde Gaile
  • Paneļdiskusija: Praktiskā govju ēdināšanas pieredze pašreizējos apstākļos Piedalās: Juris Cīrulis SIA Mežacīruļi; Ieva Alpa Eizenberga, z/s “Rūķi”; Linards Selivanovičs, SIA “Vārpas”. Diskusiju vada Juris Cīrulis

Iepriekš lūdzam pieteikties pie Māras +37126626535 vai rakstot mara.sproge@zemniekusaeima.lv