Tikāmies ar Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieku Edvardu Smiltēnu, lai pārrunātu jautājumus par reformu nepieciešamību Rīgas Centrāltirgū

13/07/2021

Pagājušo piektdien, Zemnieku saeimas pārstāvji, Juris Lazdiņš, Mārtiņš Trons, Edīte Strazdiņa un Maira Dzelzkaleja-Burmistre tikās ar Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieku Edvardu Smiltēnu, lai pārrunātu jautājumus par vietējās lauksaimniecības produkcijas ražotāju preču noieta tirgus veicināšanu Rīgas Centrāltirgū. RD pārstāvji atzina, ka pašlaik tiek mainīta Rīgas Centrāltirgus vadība, kā arī tiek domāts pie tā kā reformēt tirgu. No savas puses aptaujājām biedrus un ieteicām vairākus risinājumus, kā “reanimēt” Rīgas Centrāltirgu un kā to padarīt interesantāku gan pārdevējām, gan arī pircējam.

 

ZSA ieteikumi, ko paudām tikšanās laikā:

 • Jāsaprot vai konkrētajam tirgum ir uzstādījums no tā īpašnieka jeb RD pelnī vai tomēr tam ir jāspēj pašam sevi uzturēt?
 • Jāsaprot, ka tirgum ir jāspēj mainīties līdzi laikam un no vienkāršas tirgošanās vietas tam vairāk jāpārtop par vietu, kas ir interesanta arī tūristiem un vietējiem Rīgas iedzīvotājiem, kuri vēlas ne tikai iepirkties no rītiem, bet arī baudīt ēdienus un kultūru, ka tās ir citās pasaules valstīs.
 • Ir ātrāk jāveic grozījumi noteikumos, ka paredzētu lielākas kontroles iespējas LAD, attiecībā uz vietējo augļu un dārzeņu izcelsmi.
 • Ir jāpārvieto nakts patversme un kādu citu Rīgas vietu, jo liela daļa tās iemītnieku dienas laikā pulcējas ar Rīgas Centrāltirgu.
 • Ir jāsakārto Nakts jeb Zemnieku tirgus, kur labākās tirdzniecības vietas ir jāatvēl vietējiem lauksaimniekiem un vairāk ir jāmeklē iespējas, kā mazināt ēnu ekonomiku tirgus teritorijā.
 • Ir jāierīko bezmaksas stāvvietas vismaz uz 1h ap tirgu, tādejādi piesaistot cilvēkus, kas ikdienā pārvietojas ar am.
 • Rīgas domei ir jāstrādā pie Rīgas Centrāltirgus pozitīvā tēla veidošanas, jo pamatā medijos ir dzirdama tikai negatīva informācija par šo tirgu.
 • Ir jāattīsta ēdināšanas pakalpojumi tirgus teritorijā.
 • Ir jāpiesaista pārējās pašvaldības un jāpiedāvā tām veidot savus tematiskos novadu stendus, kur varētu tirgot ne tikai lauksaimniecības produkciju, bet arī mājražotāju un amatnieku izstrādājumus, tādejādi nākot pretī arī mazajiem ražotājiem visos Latvijas reģionos.
 • Ir jāpagarina tirgus darba laiks vismaz brīvdienās un svētkus dienās.
 • Ir jāattīsta iespējas tirgotājiem uzglabāt savu produkciju tirgus teritorijā.
 • Ir jāattīstās līdzi laikam un jādod iespēja lauksaimniekiem arī attālināti slēgt e-līgumus par tirdzniecību tirgus teritorijā.
 • Ir jāattīsta arī pašvaldības un privātie tirgi Rīgas pārejos rajonos (Vidzemes tirgus, Čiekurkalna tirgus u.t.t.).

 

Jautājumu, ierosinājumu gadījumā lūgums rakstīt vai zvanīt Mārtiņam (martins.trons@zemniekusaeima.lv  mob. 29805456 )