Turpmāk de minimis atbalsts lauksaimniecībā – vienotā datubāzē

22/04/2016

Lai Lauku atbalsta dienests varētu reģistrēt, apkopot un uzskaitīt visu informāciju par de minimis atbalsta piešķiršanu, kā arī lai nepieļautu, ka tiek pārsniegta de minimis atbalsta robežvērtība un maksimālā kumulatīvā de minimis atbalsta summa, valdība otrdien, 12.aprīlī, apstiprināja grozījumus noteikumos par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību lauksaimniecībā, kā arī zvejniecībā un akvakultūrā.

.

Katram de minimis atbalsta sniedzējam būs pienākums noslēgt līgumu ar LAD par elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) lietošanu, kā arī uzskaites veidlapu izveidot un aizpildīt LAD EPS. Tādējādi atbalsta sniedzējam būs pieejami LAD rīcībā esošie dati par atbalsta pretendentam iepriekš piešķirto de minimis atbalstu.

.

Lai atbalsta saņēmējam būtu skaidrs, kādā gadījumā tam, aizpildot de minimis iesnieguma veidlapu, ir jānorāda “plānotais de minimis atbalsts” un “plānotais cits valsts atbalsts”, noteikumos ir ietverts paskaidrojums, ka ar šiem terminiem ir apzīmēts tāds atbalsts, uz kuru atbalsta pretendents ir paralēli pieteicies citā atbalsta programmā vai pieteicies individuālam atbalstam, bet par kuru atbalsta sniedzējs vēl nav pieņēmis lēmumu.

.

Svarīgi – de minimis atbalsta pretendentam būs pienākums glabāt ne tikai de minimis atbalsta uzskaites veidlapas, bet arī visus datus par de minimis atbalsta piešķiršanu 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.