Uzlabo uzņēmējdarbības vidi bioloģiskās lauksaimniecības jomā

26/08/2014

Valdība 26.augustā atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtībā, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi bioloģiskās lauksaimniecības jomā un pilnveidotu kontroles sistēmu, tādējādi pozitīvi ietekmējot nozares attīstību kopumā.

 ..

.

IZMAIŅAS:

.

1) Izmaiņās noteikts,  kas ir industriālās lauksaimniecības mēslošanas līdzeklis, rīcību neatbilstību un pārkāpumu gadījumos.

.

2) Kontroles institūcijai būs iespēja anulēt sertifikātu, ja uzņēmējs viena kalendārā gada laikā neveic darbību bioloģiskās lauksaimniecības jomā.

.

3) Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā, kurš sertificēts kā bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmums, nav atļauts izmantot ģenētiski modificētus organismus.

.

4) Izmaiņas paredz deleģēt kontroles institūcijām tiesības izsniegt atļaujas, veicot sertifikāciju trešajās valstīs.

.

5) Tiek precizēti arī atsevišķu atļauju izsniegšanas termiņi, lai atvieglotu bioloģiskajiem lauksaimniekiem atļauju saņemšanu.

.

.

Avots: Zemkopības ministrija