Valsts atbalstīs piena lopkopību

26/08/2014

Lai mazinātu Krievijas Federācijas noteiktā preču importa aizlieguma radītos zaudējumus piensaimniecībā un ļautu saglabāt ražošanas apjomu, vienlaikus nodrošinot augstvērtīgu piena šķirņu slaucamo govju saglabāšanu ganāmpulka ciltskodolā, valdība 26.augustā apstiprināja atbalstu piensaimniekiem 6 miljonu eiro apmērā. Atbalsts segs līdz 70 procentiem jeb līdz 46 eiro par izmaksām, kas saistītas ar piena šķirnes slaucamās govs produktivitātes kontroles testiem, un Lauku atbalsta dienests atbalstu piešķirs kā vienreizēju maksājumu, pamatojoties uz šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju, kas ir atbalsta pretendents, iesniegtajiem sarakstiem. Atbalsts tiks izmaksāts visām saimniecībām, kuras Lauksaimniecības datu centrā reģistrētas kā piena kvotu īpašnieces.

.

Noteikumi nosaka termiņu – 2014.gada 1.oktobri, līdz kuram pretendentiem ir jāiesniedz apsekoto ganāmpulku īpašnieku saraksti.

.

 Avots: Zemkopības ministrija

MK_valsts_atbalstis_ciltsdarbu_piena_skirnu_ganampulkos_26_08_2014