Valsts atbalstīs sausuma radīto zaudējumu apdrošināšanu

18/06/2019

Valdība otrdien, 18. jūnijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus par valsts atbalsta piešķiršanas kārtību apdrošinātājam sausuma radīto zaudējumu atlīdzības izmaksu kompensēšanai.

 

Jaunie noteikumi ļaus lauksaimniekiem apdrošināt sējumus pret sausumu, tā mazinot iespējamo zaudējumu sekas, ko radījuši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, un palielinās spēju pildīt saistības.

 

Izstrādātie noteikumi paredz kārtību, kādā tiks piešķirts valsts atbalsts apdrošinātājam, lai kompensētu izmaksāto atlīdzību par sausuma radītajiem zaudējumiem sējumu platībām, kā arī atbalsta piešķiršanas kritērijus un atbalsta apmēru.

 

Noteikumi “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība apdrošinātājam sausuma radīto zaudējumu atlīdzības izmaksu kompensēšanai” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Avots: Zemkopības ministrija