Varēs tirgot sēklas, kuras neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām

15/01/2018

Ņemot vērā sarežģītos laika apstākļus 2017. gada ražas novākšanas laikā, lauksaimniekiem varētu būt problēmas ar sagatavotā sēklas materiāla dīgtspēju. Šādos gadījumos, ja valstī radušās īslaicīgas sēklu apgādes grūtības, ir iespēja arī sertificētas kategorijas sēklas materiālam pieprasīt atļauju uz laiku tirgot sēklas, kuras neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām.

Kārtību atļaujas izsniegšanai nosaka: 2007.gada 18.decembra noteikumi Nr.900 “Kārtība atļaujas izsniegšanai uz laiku tirgot sēklas, kuras neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām“.
Lai saņemtu atļauju, saskaņā ar iepriekšminētajiem noteikumiem, sēklaudzētājam līdz 1. martam jāiesniedz Valsts augu aizsardzības dienestam iesniegums. Tas nozīmē, ka līdz 1. martam sagatavotajam sēklas materiālam jābūt jau pārbaudītam sēklu kontroles laboratorijā un saņemtam sēklu novērtēšanas rezultātam.

Avots: VAAD