VIDEO: ZSA seminārs par meliorācijas sistēmu ierīkošanu un uzturēšanu

18/02/2022

17. februārī biedrība “Zemnieku saeima” organizēja tiešsaistes semināru “Turpinām par meliorācijas sistēmu ierīkošanu un uzturēšanu”. Nospiediet uz attiecīgās laika atzīmes, lai skatītos kādu konkrētu prezentāciju.

 

0:00:00 Mārtiņš Trons / Ievadvārdi

0:06:10 Aldis Zīriņš / Aktualitātes par valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu atjaunošanu 2022. un 2023. gadā (PREZENTĀCIJA)

0:27:57 Valdemārs Dambekalns, Viktors Girdo / Praktiskā pieredze drenāžas remontos (PREZENTĀCIJA)

1:25:35 Iveta Grudovska / Kam un kāpēc ir vajadzīgas buferjoslas? (PREZENTĀCIJA)

1:45:18 Māris Kanderāns / Automatizācija lauku drenāžas ierīkošanā (PREZENTĀCIJA)

2:21:56 Matīss Preiss / Inovatīvas drenāžas cauruļvadu sistēmas (PREZENTĀCIJA)

2:41:22 Jānis Blumbergs / Iespējamie risinājumi drenāžas ieklāšanai (PREZENTĀCIJA)

2:51:04 Kaspars Abramenko / Drenu filtru materiālu efektivitātes novērtējums (PREZENTĀCIJA)

3:20:55 Vilimantas Vaiciukinas / Drenāžas sistēmu inovācijas Eiropā un pētījumi Lietuvā (PREZENTĀCIJA)