Visām AAL izsmidzināšanas iekārtām ir jābūt pārbaudītām

16/07/2018

Lai nodrošinātu, ka augu aizsardzības līdzekļu (AAL) izsmidzināšanas iekārtas darbotos precīzi un efektīvi, ES dalībvalstīs ir jāveic AAL izsmidzināšanas iekārtu pārbaude.

Normatīvie dokumenti noteic, ka Latvijā līdz 2016. gada beigām vismaz vienu reizi bija jābūt pārbaudītām visām AAL izsmidzināšanas iekārtām (atskaitot rokas lietošanas iekārtas un smidzinātājus, kas pārnēsājami uz muguras) un šo iekārtu pārbaude jānodrošina to īpašniekam vai valdītājam.

Neraugoties uz to, ka 2016. un 2017. gadā Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) eksperti organizēja seminārus, sniedza konsultācijas un skaidrojumus visos Latvijas reģionos, kuros informēja lauksaimniekus par pārbaužu nepieciešamību un to praktisko veikšanas kārtību, pašlaik Latvijā kopumā pārbaudītas 1000 iekārtu, kas ir 10 procenti no visu iekārtu skaita valstī. Tā kā patlaban ir aktīvā lietošanas iekārtu pārbaužu sezona, pārbaudīto iekārtu skaits ik dienas aug.

Daļa zemnieku izvēlas iegādāties jaunas iekārtas, kurām pirmā pārbaude jāveic pēc 5 gadiem no iegādes brīža. Pagājušajā gadā, veicot AAL lietošanas uzraudzību, VAAD konstatēja, ka jaunas iekārtas iegādātas piektajā daļā saimniecību.

Zemkopības ministrija atgādina, ka, sākot ar 2018. gadu, par nepārbaudītu iekārtu lietošanu VAAD tās īpašniekam piemēro administratīvo sodu. Par AAL lietošanas prasību pārkāpšanu fiziskajām personām var piemērot naudas sodu līdz 350 eiro, juridiskām personām – līdz 700 eiro.

Lietotas iekārtas ir jāpārbauda vienu reizi trīs gados, bet jaunas iekārtas pārbaude pirmo reizi jāveic pēc pieciem gadiem no tās iegādes brīža.

Iekārtu pārbaudi veic akreditētas iestādes, kuras ir saņēmušas VAAD izdotu sertifikātu pārbaužu veikšanai. Ja iekārta atbilst normatīvo aktu prasībām, pārbaudes veicējs to marķē ar uzlīmi. Sertificēto iekārtu pārbaužu veicēju saraksts un kārtība, kādā noris iekārtu pārbaudes, kā arī ieteikumi iekārtu pašpārbaudei pirms smidzināšanas uzsākšanas pieejami VAAD tīmekļvietnē.

Avots: Zemkopības ministrija