VMD vēstule par staltbriežu un meža cūku medībām

20/01/2020

Šonedēļ esam saņēmuši Valsts meža dienesta vēstuli par staltbriežu un meža cūku medībām.

 

Lai sekmētu staltbriežu noteiktā pieļaujamā nomedīšanas apjoma izpildi, kas nepieciešama postījumu novēršanai, un Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanu meža cūku populācijā, saskaņā ar Medību likuma 6.pantu, Ministru kabineta 22.07.2014. noteikumu Nr. 421 ”Medību noteikumi” 3.1.2., 7., 10., 12.1. punktu, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 17. panta pirmo un trešo daļu VMD ģenerāldirektors:

 

1. 2019./2020. gada medību sezonā staltbriežu medību termiņu nosaka līdz 02.02.2020.

2. Atļauju meža cūku un staltbriežu medības ar dzinējiem vai traucēšanu līdz 02.02.2020.

3. VMD ģenerāldirektors uzdod virsmežziņiem nodrošināt:

3.1. inženieru medību jautājumos, vecāko medību inspektoru, vecāko mežziņu, mežziņu, vecāko referentu, kā arī medību tiesību lietotāju informēšanu par šo rīkojumu;

3.2. rīkojuma izpildes uzraudzību.

4. Rīkojums stājas spēkā ar 01.02.2020.

5. Rīkojuma izpildi kontrolēt Meža resursu pārvaldības departamenta direktoram.